Školní akce druhý stupeň 2014/2015

7. A na výletě. Dne 11. 6. 2015 byl pro nás velice příjemný. Byli jsme totiž na výletě. Navštívili jsme Olomouc. Pan průvodce nás provedl Dómem sv. Václava a historickým centrem města. Prošli jsme se jeho historickou částí. Odpoledne jsme navštívili Svatý Kopeček a zoologickou zahradu. Výlet se nám vydařil i počasí nám přálo. Fotografie zde.

9. 6. 2015 Výlet šesté třídy byl letos nejen poučný, ale převážně zábavný. Vydali jsme se do lanového centra v Oslavanech, známého pod jménem PERMONIUM. Po dokonalém zaškolení od instruktorů jsme si na vlastní kůži vyzkoušeli, že šplhat pár metrů nad zemí není zas až tak jednoduché jak se zdá z pohledu na zemi. Tato pavoučí síť byla ale pouze jedním z úkolů, které jsme museli zvládnout. Další úkoly byly např. neztratit se v bludišti, zvládnout manuální úkoly v technické dílně, zodpovědět na záludné otázky a vyluštit tak správný kód. Součástí trasy byla i prohlídka bývalé těžební věže, dnes sloužící jako hornické muzeum. Některým se podařilo ztratit „životy“ téměř v počátku hry, jiní se dostali k permoníkům, pár jedinců hru nestihlo vůbec dokončit. Přesto jsme odjížděli plní dojmů. Odpoledne jsme se cestou na zámek v Dolních Kounicích zastavili u zříceniny kláštera Rosa coeli a nechali se průvodkyní poučit o tamním životě premonstrátek. Foto zde.

Třída 9. A v Praze. Náš poslední společný výlet byl dvoudenní a navštívili jsme Prahu. Sešli jsme se v pondělí 8. 6. 2015 ráno, abychom stihli vše, co jsme si naplánovali. V Praze jsme se ubytovali a zamířili na Petřín. Pak následovala prohlídka Hradu – Chrám sv. Víta, Zlatá ulička a jeho staré části. Poté jsme navštívili Senát. Prošli jsme se po Karlově mostě, viděli Tančící dům a projeli se lodí po Vltavě. Druhý den jsme se probudili do deště. Prohlédli jsme si vnitřní prostory Národního divadla. Potom jsme zamířili do Muzea voskových figurín, kde jsme se mohli vyfotit se známými osobnostmi. V poledne jsme se šli podívat na orloj. Odpoledne jsme měli rozchod na Staroměstském a Václavském náměstí. Domů jsme dojeli vpořádku. Z prohlídek a přednášek jsme si odnesli hodně poznatků o historii krásněho a zajímavého města, jako je Praha. Výlet jsme si společně užili. (Jana Zavřelová, 9.A) Fotografie zde.

Dne 4. 6. 2015 se po roce opět rozhořel olympijský oheň a zavlála olympijská vlajka nad fotbalovým hřištěm ve Veverské Bítýšce, v rámci konání každoročního olympijského dne. Sportovních klání se zúčastnila každá třída naší ZŠ. Třídy si měly za úkol vlastnoručně vyrobit sportovní dres, ve kterém budou reprezentovat svoji třídu. Soutěžilo se v duchu „fair play“ pod přísným dohledem rozhodčích, o tuto důležitou funkci se postarali naši deváťáci. Pro všechny soutěžící bylo připraveno osm disciplín, ve kterých se každý snažil dosáhnout co nejlepších výsledků. Soutěžilo se v běhu na 60 m, člunkovém běhu, trojskoku z místa, štafetě, skoku přes švihadlo, vybíjené, malé kopané a nechyběl ani vytrvalostní běh. Pro doplnění energie bylo pro všechny závodníky přichystáno lahodné občerstvení. Po celý den svítilo sluníčko a všichni závodníci se snažili pro svoji třídu vybojovat co největší počet bodů. Na závěr dne bylo provedeno celkové hodnocení soutěží.
Byla vyhlášena třída s největším počtem bodů, byla udělena cena nejlepším závodníkům ve třídách, cena „fair play“ a byly vyhodnoceny nejlepší dresy. Díky skvělé spolupráci všech zúčastněných se náš olympijský den opět vydařil a těšíme se na další ročník! Fotografie zde.

Ve středu 20. 5. 2015 se vydali žáci 8. třídy na přednášku o Gregoru J. Mendelovi do Mendlova muzea. Účelem bylo seznámení se s prací a životem tohoto vědce – zakladatelem genetiky. Mendel nebyl pouze úspěšným šlechtitelem hrachu setého, ale převážně působil v oblasti meteorologie, byl opatem Augustiniánského řádu, „zastupujícím“ učitelem a chovatelem několika druhů včel. Žáci si prohlédly tematicky zaměřenou expozici a na příkladu G. Mendela si snad uvědomili jakou píli, vytrvalost a přístup ke studiu je třeba k dosažení vysněného cíle.

Dne 14. 5. 2015 proběhla na naší škole recitační soutěž vyššího stupně. Zúčastnilo se jí 17 recitátorů. Všichni se na soutěž pečlivě připravovali, a proto rozhodnout o nejlepších bylo velice těžké. Nakonec jsme se rozhodli takto:

1. místo Karolína Balatková
2. místo Jiří Balabán a Marek Pačiska
3. místo Klára Balabánová a Veronika Plachá

Všem soutěžícím děkujeme za účast.

Dne 13. 5. 2015 proběhlo vyhodnocení výtvarné soutěže „Školní léta“, vyhlášené v září 2014 ředitelstvím ZŠ a oborem výtvarná výchova, soutěžit mohli žáci i absolventi školy.
Sešla se odborná komise ve složení: zástupkyně ředitele ZŠ Mgr. Kudláčková, paní učitelky Mgr. Křížanová, Mgr. Kosňovská, Mgr. Štěpánová, výtvarníci pan Groh, paní Šenkýřová a předsedkyně Rady školy paní Kozinová.
Komise vybrala ze 160 prací žáků naší školy, nebylo to jednoduché, takto:

1. místo Markéta Máčková VII.A
Lucie Chrástová VIII.A
skupinová práce žáků IV.A: Adéla Šenkýřová, Magdaléna Cardová,
Magdaléna Heroudková, Adéla Krejčířová a Klára Pavlíčková
2. místo Anna Machová I.B
Pavlína Králíková VII.A
skupinová práce žáků II.B: David Pučálka, Amka Dundáčková,
Ela Vykoupilová, Jáchym Pospíšil, Karolína Vacková
3. místo Adéla Šenkýřová IV.A
Tereza Spisarová V.A
Lucie Mičánková IX.A

Všechny práce budou oceněny na olympijském dnu 4. 6. 2015, jsou vystaveny v prostředí školy.
Od absolventů naší školy jsme obdrželi jedno dílo, od pana Novotného. Je umístěno v 1. poschodí proti ředitelně.

Je to už tradicí na naší škole pořádat Den Země. Letošní Den Země vyšel na 22. 4. 2015. Do úklidu celé naší obce se zapojily všechny ročníky. Naši prvňáčci si poprvé vyzkoušeli, jak se dělá pořádek kolem Bílého potoka a ještě si zahráli hry před hájenkou. Žáci 4. a 5. ročníku pokračovali v projektu Les a v tomto roce se zapojili do úklidu lesa naproti hájence. Stahovali klestí na hromady a hajný, pan Šafránek, je moc chválil. 8. a 9. ročník měl na starost sběr papíru. Jak dopadl sběr? Které třídy vyhrály? To se dozvíte v dalším článku. Fotografie zde.

12. 5. 2015 Výlet osmého ročníku. Zámek Kroměříž a jeho nádherné zahrady – to byl cíl naší výpravy. Počasí nám přálo a v záplavě slunce byla mimořádná atmosféra kvetoucích zahrad ještě umocněna. Na závěr zajímavá a skvěle připravená exkurze do tajů života pod vodní hladinou vModré. Fotografie zde

22. 4. 2015 Sběr papíru byl součástí Dne Země. Celá škola se zapojila. Za II. stupeň vyhrála 8. A a za I. stupeň 5. A a 3. A. Všem výhercům blahopřejeme! Jako odměnu všechny tři třídy získaly proplacení dopravy do brněnského VIDA parku v posledním týdnu letošního školního roku. Děkujeme všem rodičům a těm, kteří našim žákům věnovali papír do sběru, víme, že bez Vás by tato akce nebyla tak úspěšná.

7. 4. 2015, krátce po velikonočních svátcích se žáci 6. a 9. třídy vydali na vzdělávací program do Brna. A protože byli odpočatí po velikonočních prázdninách, stihli rovnou programy dva. Pan učitel Houska vybral v Planetáriu program týkající se fyziky – „Astronom v každém z nás“, kde se žáci dozvěděli nejen o souhvězdích a planetách pozorovatelných na jarní obloze, ale podívali se díky projekci na samou hranici naší galaxie. Otázky existence života ve vesmíru v nás zanechaly nesmazatelnou stopu bádat a objevovat stále neznámé….
Poté žáci zamířili na program “ Vulkány – tepny Země“ konaný v jednom z mnoha oddělení Moravského zemského muzea – v Paláci šlechtičen. Zde si žáci v doprovodu paní učitelky Ursacherové prohloubili a nebo zcela nově získali poznatky o sopečné činnosti na území ČR, ale převážně zábavnou formou načerpali informace o vulkanických nerostech a horninách. Největším zážitkem bylo pocítit na vlastním těle účinky zemětřesení, jež často sopečné jevy doprovází.
Oba programy žáci velmi ocenili i přes počáteční komplikace s dopravou.

Zoologická zahrada města Brna pořádala 1. 4. 2015 již tradiční soutěž Den ptactva pro školy. Letos se klání zúčastnila čtyřčlenná družstva žáků ZŠ a víceletých gymnázií. Naši školu reprezentovali žáci 7. ročníku (Pavlína Králíková, Tomáš Semerád, Filip Sova a Dan Vitula). Organizátoři pro tento rok zvolili poměrně náročné úkoly, ale naši sedmáci prokázali výborné znalosti, soutěžního ducha i logické myšlení a v konkurenci 13 družstev z Brna a okolí, z nichž asi 1/3 tvořili žáci gymnázií, vybojovali 6. místo.

20. 3. 2015 Také my jsme si ve škole povídali o zatmění Slunce, a protože nám počasí přálo, šli jsme se na tento zajímavý úkaz podívat. Fotografie zde.

Ve středu 18. 3. 2015 navštívila naše třída spolu s VI.A výstavu korunovačních klenotů v letohrádku Mitrovských. Viděli jsme, jak vypadají korunovační klenoty, přečetli jsme si na panelech o jejich vzniku i o pověstech, které jsou spojeny hlavně se Svatováclavskou korunou. Další místnost byla věnována oděvům, které se nosily v době vlády Karla IV. a v další jsme si mohli prohlédnout dobové zbraně. Byl zde i katův meč, který prý, pokud se jej dotknete, přináší štěstí. Poslední místnost je věnována životu Karlu IV. I když jsou zde vystaveny pouze repliky, exkurze se nám moc líbila. Dověděli jsme se zase něco nového.Všem doporučujeme.
Markéta, Pavlína, Klára a Tereza, VII.A

Dne 4. 3. 2015 se na naší škole uskutečnila pěvecká soutěž 2. st. Superstar. Žáci 2. st. se po 5. vyučovací hodině odebrali do tělocvičny, kde jsme tuto soutěž uspořádali. Soutěží nás prováděli moderátoři (žáci naší školy) Petr Antonín Tichoň a Ondřej Jahoda, kteří přivítali také porotu – p. ředitel Vacek, p. uč. Křížanová, p. uč. Houska a p. uč Petrová. O hudební nahrávku a DJ se zasloužili Vojta Živna a Jan Kratochvíla z 9.A. Po vystoupení každého zpěváka pěkně výkon zhodnotili a ve finále rozhodli o absolutním vítězi, kterým se stala žákyně 8. A Alžběta Drcmánková. Za nejlepší taneční výkon získal další první místo Jiří Balabán, žák 9. A třídy. Na druhém místě se umístily opět 2 soutěžící a to Alena Kurzerová a Jana Zavřelová. Třetí místo obsadila Eliška Kolstrunková. Na 4. místě se umístila žákyně 7. A Pavlína Králíková a 5. místo obsadila Natálie Perková z 6. A. Dle umístění lze vidět, že výkony byly velice vyrovnané a určit, kdo byl lepší, bylo dosti obtížné. Celou akci jsme zakončili společným zpěvem písně Náměšť od Jaroslava Hutky. Pro hojnou účast soutěžících a spokojenost ostatních diváků se budeme snažit tuto akci příští rok zopakovat a popřípadě ještě vylepšit. Fotografie zde.

V sobotu 24. 1. 2015 proběhl po delší odmlce v nově zrekonstruovaném sále Kulturního domu ve Veverské Bítýšce Školní ples. Po slavnostním přivítání hostů vedením školy se o úvodní předtančení, které sklidilo u všech přítomných velký úspěch, postarala taneční skupina Mighty Shake, jejíž členové jsou žáci 1. a 2. stupně naší školy. O velmi kvalitní hudební produkci během celého večera se postaral zpěvák Jiří Helán s kapelou a hudební skupina Z Wokna tvořená ze současných i bývalých žáků naší ZŠ. Součástí programu byla i hra o ceny, která lákala svou bohatostí a pestrostí. Celkem bylo pro návštěvníky připraveno 78 cen, mezi hlavní výhry patřil například let balónem nebo střelený divoký kanec. Získaný výtěžek z prodeje losů bude použit na podporu rozličných aktivit našich žáků. Krátce po půlnoci opět vystoupila taneční skupina Mighty Shake, tentokrát však již v podání zkušených profesionálů. Celý ples proběhl ve velmi příjemné atmosféře a všichni zúčastnění si ho užili. Velké poděkování patří nejen všem sponzorům, kteří náš Školní ples podpořili, ale i všem těm, kteří se na organizaci plesu podíleli. Doufáme, že se ples ZŠ stane příjemnou příležitostí k setkávání nejen rodičů našich žáků, ale i široké veřejnosti. Fotografie k prohlédnutí zde.

Při příležitosti ZÁPISU BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ na školní rok 2015/2016 se na naší škole konal v pondělí 19. 1. 2015 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Možnost navštívit učebny, seznámit se s výukovým materiálem, prohlédnout si ukázky činnosti v jednotlivých předmětech si nenechaly ujít početné skupinky zájemců. Aby u nás naši hosté nezabloudili, ke každé skupině byly přiděleny dvojice žáků osmých a devátých tříd, kteří rádi předali své zkušenosti zvláště těm nejmenším. Ostatním příchozím byly vyučujícími zodpovězeny všechny dotazy ohledně provozu školy a školní družiny. Zájemci o prohlídku si osobně mohli vyzkoušet i některé pokusy z přírodopisu a chemie, obdiv sklidila i naše jazyková učebna. Všem návštěvníkům děkujeme a těšíme se na příchod nových žáčků. Fotografie si můžete prohlédnout zde.

18. 12. 2014 Jako každoročně se žáci naší školy zúčastnili projektu Vítání zimy. Letošní trasy vedly přes horní úsek Brněnské přehrady, chatovou oblast Chudčice… Cílovou stanicí s připraveným ohništěm k opékání párků a teplým čajem byla louka pod splavem. Počasí nebylo typicky zimní, ale i tak jsme si užili krásného předvánočního pobytu v přírodě. Fotografie si prohlédněte zde.

Dne 25. 11. 2014 v 8.40 h se uskutečnil na naší základní škole ve Veverské Bitýšce výchovný koncert s názvem (UN)KNOWN THE BEATLES I. 1960 – 65.
Pan Daniel Kubica – zpěvák – pojal koncert velice hezkým, interaktivním způsobem. Vyprávěl o vzniku a průběhu tvorby v začátcích skupiny Beatles. Zazpíval několik jejich známých písní a vtahoval žáky nenásilnou formou do celého tohoto dění. Zaujal je natolik, že celou hodinu ukázněně poslouchali, za což byli pak následně pochváleni hlavním aktérem celého koncertu – panem Kubicou.
Poté se s námi rozloučil a pozval nás na II. řadu tohoto koncertu, která pokračuje v tvorbě The Beatles od roku 1965 dále.
Pozitivní zpětná odezva byla od žáků 2. stupně v hodinách HV. Jedinou výtku měli k tomu, že se nedoslechli, jak to bylo s The Beatles dál…
Proto na základě rozhodnutí vedení školy se druhá část bude konat možná ještě tento rok, ke konci školního roku. Fotografie naleznete zde.

Dne 20. 10. 2014 se v naší škole uskutečnil již 9. ročník PREZENTACE STŘEDNÍCH ŠKOL. Tato akce byla určena především pro žáky 8. a 9. ročníků a jejich rodiče. Měla jim pomoci při rozhodování a výběru zaměření dalšího studia v rámci zvoleného povolání. V letošním roce se zúčastnilo prezentace 19 středních škol. Fotografie neleznete zde.

V úterý 14. 10. 2014 navštívila třída VIII. A výstavu Bodies Revealed v brněnské galerii Vlněna. Díky trojrozměrným exponátům si žáci mohli představit složitost lidského těla a jednotlivé tělní soustavy, které budou v letošním školním roce v hodinách přírodopisu probírat. Po celou dobu výstavy žáky prováděl zkušený medik, který velmi pěkně a srozumitelně popisoval vystavené exponáty. Výstava byla zaměřená i na prevenci proti civilizačním chorobám a kouření. Žáci mohli vidět plíce kuřáka, játra postižená cirhózou a další poškození lidského těla způsobená špatným životním stylem. Výstava Bodies Revealed je velmi zajímavá a poučná.

9. 10. 2014 Výprava do mikrokosmu. Žáci 7. ročníku navštívili výukový program v novém digitáriu Hvězdárny a planetária BrnoNANOKAM. Zjistili, jak dokáže elektronový mikroskop změnit naše vnímání. Co všechno se skrývá ve světě, který okem nepostřehneme? Je to neuvěřitelně živý svět, plný nanobytosti. Na projekční ploše jsme viděli pochodovat viry, houby, streptokoky, řasinky, ale také pilová zrnka a vši. Tomuto programu předcházel zajímavý pohled na hvězdnou oblohu v létě a v zimě, ukázali nám nejznámější souhvězdí.Také jsme se proletěli nad naší Zemí a dostali se až do vesmíru. Pořad byl velice zajímavý a poučný. Moc se nám líbil. Fotografie naleznete zde.

Ve čtvrtek 9. 10. 2014 navštívili žáci 9. ročníku v doprovodu výchovné poradkyně Informační a poradenské středisko na Úřadu práce pro Brno – venkov v Brně. V první části pracovnice ÚP navázala s žáky kontakt několika otázkami zaměřenými na představu o jejich budoucí střední škole. Poté se společně zamysleli, jaký druh práce by ve svém budoucím povolání chtěli dělat, co vše musí při volbě zvažovat a jaké předpoklady musí mít. Ve druhé části byly žákům k dispozici šanony s různými profesemi, ve kterých se mohli seznámit s pracovními činnostmi, prostředky, pracovním prostředím, požadovanými znalostmi a dovednostmi, požadovaným vzděláním a osobnostními požadavky a příbuzným povoláním pro dané profese. Žáci s pracovnicí ÚP velmi dobře spolupracovali a hodnotili návštěvu přínosně. Získali i mnohé informační kontakty a zdroje.

Třída IX.A se ve čtvrtek 2. 10. 2014 vydala v doprovodu paní uč. Ursacherové na výstavu BODIES REVEALED, kde se mohli přesvědčit o složitosti lidského těla. Přestože už mají z 8. ročníku mnoho učiva z biologie člověka za sebou, u některých exemplářů nevěřili vlastním očím. Výstava byla o to zajímavější, že těla všech dárců byla naaranžována do zajímavých pozic. Výstavu určitě doporučujeme ostatním zájemcům z řad žáků i rodičů, neboť prohlídnout si lidské tělo zevnitř díky této exhibici je ojedinělou příležitostí.

Dne 30. 9. 2014 jsme navštívili Moravskou galerii v Brně. Žáci se seznámili s pravidly malování gotických obrazů, se zákonitostmi gotických soch na stálé výstavě dochovaných originálů z této doby. Vyslechli také poutavé povídání, které oživili i svými znalostmi a dotazy. Následovala návštěva Katedrály sv. Petra a Pavla rovněž v Brně, kde si mohli prohlédnout nádhernou gotickou architekturu. Neméně zajímavý byl výstup do věží a pohled na Brno. Prožili jsme zajímavý den.

Naše škola spolupracuje v rámci preventivního programu s Pedagogicko-psychologickou poradnou Brno – venkov. Během školního roku jsou realizovány různé besedy, programy a prožitkové aktivity, které jsou vedeny odborníky z této poradny.
Dne 23. 9. 2014 se uskutečnil se žáky 7. ročníku preventivní program na téma : Poruchy příjmu potravy – žáci byli upozorněni na nebezpečí anorexie, bulimie, ale i obezity. Tyto problémy se týkají v poslední době nejen dívek, ale i chlapců. Žáci 6. ročníku si během zážitkového projektu – Klima třídy ujasnili, jaké jsou vztahy v jejich třídě, co by mohli vylepšit. Fotografie naleznete zde.

22. 9. 2014 proběhl 2. ročník soutěže v přírodních vědách pro 2. stupeň ZŠ a víceletých gymnázií v areálu brněnské ZOO. Žáci naší školy ze 6.-9. roč. vytvořili 3 družstva po 3-5 členech a soutěžili ve vědomostech zoologie savců, bezobratlých, matematiky, fyziky, botaniky, chemie a jiných oborů spolu se žáky ostatních 36 zúčastněných škol. Den plný informací byl zpříjemněn možností pozorovat zvířata ve výbězích, ale vzhledem k omezenému času jsme byli rádi, že jsme splnili úkoly ze všech stanovišť. Naši žáci obsadili 12., 21., a 35. místo. Příště to zkusíme určitě znovu. Fotografie naleznete zde.

V pátek 19. 9. 2014 žáci 6. třídy navštívili výukové centrum Bioskop v Kampusu na Masarykově Univerzitě. Měli příležitost vyzkoušet si práci v perfektně zařízené biologické laboratoři, pracovali s profesionálními mikroskopy, měli zapůjčené ochranné pláště, dostali studijní materiál a spoustu nových informací. Tým pracovníků Bioskopu pro ně připravil téma Buňka, které mají žáci přímo v učivu přírodopisu v šestém ročníku. Laboratorní prostředí, práce s přístroji, nebo samotné použití ochranných prostředků žáky natolik zaujalo, že se začali zajímat o to, kde mohou pracovní pláště zakoupit, někteří dokonce učinili závažné životní rozhodnutí, že by tam chtěli jednou pracovat. Fotografie naleznete zde.

Dne 17. 9. 2014 se žáci naši školy zúčastnili besedy s Tomášem Graumannem, který byl jedním z 669 dětí zachráněných Nicholasem Wintonem.
Tomáš Graumann se narodil do židovské rodiny v Brně, část dětství strávil na zámku v Těšanech u Brna. V období protektorátu se jako osmiletý dostal do Anglie. Tady vyrůstal v rodině slečny Corsonové.. Dlouhá léta žil v Americe, po revoluci v roce 1989 se rozhodl vrátit zpět.
Po skončení prezentace mohli žáci klást panu Graumannovi různé dotazy, čehož rádi využili.
Součástí 90-ti minutové přednášky je také dokumentární film o událostech v životě pana Graumanna. Fotografie z besedy naleznete zde.