Školní akce druhý stupeň – 2013/2014

26.6.2014 Den splněných přání byl den, kdy si mohly jednotlivé třídy navrhnout vlastní program. Někdo tak byl hrát bowling, jiní si dle svých představ vymalovali třídu nebo soutěžili, kdo najde ukrytý poklad.

25.6.2014 Kdo si hraje, nezlobí, a proto na Sportovní den nezlobil opravdu nikdo. Naopak, soutěžilo se ve vybíjené, fotbalu i softbalu, hrál se nohejbal, petanque i šachy. Děkujeme okolním obcím za možnost využití jejich víceúčelových hřišť, ta v Bítýšce by nám všem určitě nestačila.

24.6.2014 V rámci projektu Poznáváme okolí se všechny třídy vydaly na turistické pochody a měly tak možnost se blíže seznámit s krajinou kolem Veverské Bítýšky, Tišnova nebo Čebína. Akce probíhá již tradičně 2x ročně – v prosinci a červnu.

18.6.2014 Žáci druhého stupně zhlédli operu Prodaná nevěsta v Janáčkově divadle v Brně.

20.6.2014 Jak chutná britský čaj s mlékem? A pije se opravdu jenom o páté? Odpovědi na tyto otázky a ještě mnohem více informací o stravování na ostrovech za kanálem La Manche se dozvěděli šesťáci ve speciální hodině věnované britským dobrotám. Kromě černého čaje připraveného na britský způsob kolovaly po třídě také sladkosti od maminek a babiček. I když nepocházely ze Spojeného království, chutnaly k čaji výborně!

19.6.2014 Na závěr školního roku se mohli žáci 8. a 9. tříd v hodinách chemie seznámit s několika pokusy efektního rázu. Z důvodu bezpečnosti se stali převážně zaujatými pozorovateli, někteří z nich dokonce i asistenty. Viděli např. Faraonovy hady, Peklo ve zkumavce, Zapálení kahanu bez zápalek, Hořící/nehořící kapesník, Amoniakovou fontánu, Hasící přístroj vyrobený podomácku, aj. Výbuchy jsme si nechali raději do zásoby, někteří by totiž mohli mít neskutečnou radost, kdyby se škola otřásala v základech. Protože zachycení pokusu je velký oříšek i pro zkušené fotografy, podařilo se nám spíše zadokumentovat paní učitelku než pokusy samotné 😎 Posuďte sami!

6. 6. 2014 Mladý zdravotník. Někdy stačí jen trocha nepozornosti, podcenění situace, souhra hloupých náhod a nehoda je tu. Úraz je vždy nepříjemná věc a často i dospělého člověka vystraší, zvláště pokud není na podobnou situaci připraven. Proto je určitě dobré dopředu vědět, jak v těchto svízelných situacích správně a rychle reagovat, jak poraněnému pomoci, jakými slovy ho uklidnit, jak poranění ošetřit a jak rychle přivolat odbornou zdravotnickou pomoc. Zásadám a správnému nácviku ošetřování úrazů a poranění podle zásad první pomoci v letošním školním roce věnovali svůj volný čas žáci:
VI.A ­ Kolářová Tereza, Kolstrunková Eliška,
VII.A­ Drcmánková Alžběta, Pačiska Marek.
Své znalosti na okresní soutěži pak vyzkoušeli:
VI.A ­ Jurdáková Eliška, Novotná Nikol, Sova Filip, Řičánek Adam, Havlík Matěj.
Další žáci získali za své dovednosti na okresní soutěži MLADÝ ZDRAVOTNÍK 1. místo a postoupili do krajské soutěže:
mladší žáci III.A­ Heroudková Magdaléna,
IV.A­ Spisarová Tereza, V.A­ Helánová Tereza, Heroudková Adéla, Perková Natálie, starší žáci
VI.A­ Sovová Vendula, Špačková Karolína,
VII.A ­Haklová Denisa, Hirschová Magdaléna, Zemanová Eliška.
Zvládnutí dané problematiky v krajské soutěže ve Znojmě 6. 6. 2014 stačilo na pěkné 7. místo
v kategorii mladší žáci a 8. místo v kategorii starší žáci.
Fotodokumentaci z krajské soutěže zvládla žákyně Drcmánková Alžběta.
Všem jmenovaným žákům patří VELKÁ POCHVALA.

2. 6. 2014 Výsledky ankety rodičů – typ žákovské knížky na školní rok 2014/2015. Výsledky ankety zde.

27.5.2014 Školní výlet VIII.A: O tom, jak se osmáci měli na výletě v Kroměříži a Modré si přečtěte zde.

19. – 20. 5. 2014 Naše hlavní město si letos jako cíl svého výletu zvolila IX.A. Co všechno v Praze deváťáci zažili? To si můžete přečíst v komentáři Davida Koziny a vidět na fotografiích zde.

24.4.2014 Projekt VODAFotografie zde

V rámci programu oslav Dne Země se žáci 9. tříd zúčastnili dne 24. 4. 2014 ankety na téma „Sběr elektrozařízení ve Veverské Bítýšce“. Samotné anketě předcházela schůzka vybraných žáků s panem starostou – p. Mifkem, který je informoval o tom, jak obec organizuje zpětný odběr elektrospotřebičů. Následně žáci 9.A a 9.B vyrazili mezi obyvatele Veverské Bítýšky, aby se jich zeptali, jak zacházejí doma s vysloužilými elektrospotřebiči. Protože ne všichni věděli o možnosti odběru elektra ve sběrném dvoře, využili jsme příležitosti a informovali dotazované formou letáčků o zapojení školy do projektu recyklohraní.
Výsledky ankety najdete v místním zpravodaji (červnové vydání), případně později zde.

22. 4. 2014 Sběr papíru. Výsledky sběru zde. Fotografie zde.

Dne 16. 4. 2014 jeli žáci VIII. A na vzdělávací exkurzi do Moravské galerie v Brně, zde si pro ně připravili besedu s názvem „Povídání o baroku“. Žáci se dověděli o histori galerie,tj. barokního kláštera, o tom, co klášter musí mít, jak se jmenují jednotlivé místnosti. Zkusili si podobný naprojektovat /s fantazií/. V závěru si prohlédli dochované a obnovené části původní stavby. Bylo to velmi zajímavé.

Přehlídka dravých ptáků4.4.2014. V rámci enviromentální výchovy zavítala na naši školu společnost na ochranu dravých ptáků Zayferus. Žáci tak mohli vidět největší živou sbírku dravých ptáků v ČR a během zábavného výkladu se o nich dozvědět mnoho informací. Na závěr jsme také zhlédli ukázku lovu s dravci. Fotografie zde.

3. – 6- 9. 2013 Připomenutí začátku školního roku, kdy všechny ročníky navštívily výstavu knihy Povíhádky z Bílé a Černé vody v Jarošově mlýně. Našimi průvodci po výstavě byli autor textu pan Iren Bartošek a autorka ilustrací paní Petra Jiroušková. Fotografie zde. Komentář autora a jeho vnučky.

V termínu od 1.2 – 7.2.2014 se 42 žáků naší školy zúčastnilo lyžařského výcvikového kurzu v Peci pod Sněžkou. Fotografie zde. LVK 2014 – hodnocení zde.