Sedmáci v Rajhradě

Dne 22. 11. 2022 a 25. 11. 2022 se žáci 7. A  a 7. B pod vedením paní učitelky M. Svojanovské a žáci 7. C s paní učitelkou H. Krejčovou vydali na výlet do Památníku písemnictví, který se nachází v Rajhradě, v areálu benediktinského kláštera. Na třídy čekal výukový program – Nebojte se staroslověnštiny.  Žáci zjistili, zda by dnes rozuměli slovům věrozvěstů Cyrila a Metoděje, a co má společného první spisovný jazyk Slovanů s dnešní češtinou. Následovala komentovaná prohlídka kláštera, kde se žáci dozvěděli zajímavé informace o pohnuté historii zdejšího kláštera. Prohlídka byla zakončena v prostorách barokní knihovny, která patří k největším a nejstarším v České republice. Zde se měli žáci možnost dotknout historie  – do rukou se jim dostal pravý pergamen, ale také repliky středověkých knih, v knihovně žáci hledali i tajný vchod do druhého patra…..a nakonec našli. Fotografie zde nebo klikni na fotku.

Komentáře jsou zakázány.