Říjen 2018

1. 10.   Zahájení činností zájmových útvarů  
3. 10. 9,40 VII. B – prevent. výukový program „Na obranu jídla“ Pet
  11,30 VII. A – prevent. výukový program „Na obranu jídla“ Pet
11. 10. 8,30 I. A, B – výukový program Rozmarýnek, Brno Kos, Háj
19. 10. 13,00 ŠD – Hurá na hrad!! vych.
22. 10. 15,30 Prezentace SŠ – víceúčelový sál, ZŠ Kud
  16,30 Třídní schůzky ped.prac.
22. – 26. 10.   ŠD – Projekt PARAPLE vych.
23. 10.   VI. A – výukový program, BIOSKOP, Brno Urs
26. 10. 8,00 Sběr papíru  
  9,00 III. A, B – Divadlo Radost Sed, Rul
    ŠD – Běh pro PARAPLE vych.
29. – 30. 10.   Podzimní prázdniny