Proběhl zápis do první třídy a Den otevřených dveří

Dne 9. 4. 2018 proběhly na naší škole dvě důležité události – zápis dětí do první třídy a Den otevřených dveří.
Budoucí prvňáčci přišli za doprovodu rodičů poprvé do naší školní budovy. Vyzkoušeli si znalost i barev a geometrických tvarů, orientaci na obrázku, správnou výslovnost a počítání do deseti. Pochlubili se připravenou básničkou nebo písničkou. Nakonec získali pamětní list a mohli si vybrat
dárky, které jim připravili žáci z pátých, šestých tříd a také děti ze školní družiny. Mezi dárky nechybělo ani malé Lego.

Na všechny děti a jejich rodiče se opět těšíme 23. května, kdy proběhnou „Dílničky pro budoucí prvňáčky“ a informativní schůzka rodičů budoucích prvňáčků. Zároveň se zápisem dětí do prvních tříd se uskutečnil den otevřených dveří. Všichni zájemci si mohli projít za doprovodu žáků osmého a devátého ročníku celou budovu školy. Mimo jiné mohli nahlédnout do učebny cizích jazyků, chemie, informatiky, školní jídelny či víceúčelového sálu. V učebně chemie si mnozí vyzkoušeli jednoduché chemické pokusy, v učebně přírodopisu zase práci s mikroskopem a prohlédli si přírodniny, se kterými se pracuje v hodinách přírodopisu. V další třídě si mohli otestovat své znalosti ze zeměpisu. Návštěvníci byli spokojeni a Den otevřených dveří se vydařil.

Tak za rok na shledanou!

Fotografie si prohlédněte zde.

Komentáře jsou zakázány.