Přírodovědný kroužek Lasičky

V únoru 2019 zahájil svoji činnost přírodovědný kroužek při naší základní škole ve Veverské Bítýšce. Pod vedením paní učitelky Mgr. Moniky Vašíčkové začaly děti pronikat do tajů místní přírody. Kroužek je určen žákům od 4. třídy a náplň je velice různorodá. Nejčastěji se výuka odehrává venku, kde děti „loví“. Prohlíží si rostliny, které rostou v blízkosti jejich domovů, pozorují různé živočichy, kteří se u nás běžně vyskytují apod. Nejatraktivnější je pro děti hmyz, který chytají pomocí sítěk a různých krabiček, aby si ho mohly podrobně prohlédnout. Jedním z hlavních cílů kroužku je naučit děti pozorovat, všímat si a nebýt lhostejní ke svému okolí, k okolní krajině, rostlinám či živočichům. Součástí kroužku je i práce s mikroskopem a pozorování toho, co pouhým okem není vidět. Jedna hodina je zaměřena na domácí mazlíčky, kdy si mohou děti přinést do kroužku svoje zvířátko a představit ho ostatním. Svoje nově nabyté poznatky, zkušenosti a dovednosti mohou posléze uplatnit nejen v hodinách přírodovědy, přírodopisu či třeba při Dni země, ale i v běžném životě. Fotografie z kroužku zde.

Komentáře jsou zakázány.