Přírodovědný klokan

Dne 16. a 17. 10. 2019 se naše škola zapojila do soutěže Přírodovědný klokan, kterou připravuje Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého Olomouc pro dvě kategorie. Naši žáci soutěžili v mladší kategorii „Kadet“ určené pro žáky 8. a 9. ročníků ZŠ a odpovídajících ročníků gymnázií. Cílem soutěže je vzbudit zájem žáků o technické a přírodovědné obory. Soutěžících řešili 24 úloh z oblasti matematiky, fyziky, přírodopisu a zeměpisu Úlohy byly stejně jako každý rok poměrně obtížné, při jejich řešení se účastníci pěkně zapotili. Pravidla jsou obdobná jako v případě mezinárodní soutěže „Matematický klokan“, tzn. že na počátku každý soutěžící dostává 24 bodů, poté řeší osm úkolů „tříbodových“, osm úkolů „čtyřbodových“ a osm úkolů „pětibodových“. Za každý správně vyřešený úkol je soutěžícímu přičten příslušný počet bodů, za chybné řešení se odečte vždy 1 bod, pokud soutěžící úkol neřeší, neprojeví se to na celkovém počtu získaných bodů. Při úspěšném vyřešení všech úloh je možné získat 120 bodů. Časový limit pro řešení je 40 minut. Soutěžilo celkem 74 žáků 8. a 9. ročníku.

Nejlepší řešitelé školního kola:

1. místoTobiáš Tomášek (8. A) – 110 bodů

2. místoŠtěpán Kala (9. B) – 70 bodů

3. místo Jakub Gric (8. B) – 69 bodů

4. místoJan Waldsberger (8. A) –64 bodů

5. místoMichal Fedra (8. B), Filip Krupička (9. B), Vojtěch Kružík (8. A) – 63 bodů

6. místoMagdaléna Cardová (9. A), Tomáš Honců (8. B), Adéla Šenkýřová (9. A) – 61 bodů

Soutěž je nepostupová – výsledky se ale sumarizují za okres, kraj i celou republiku a jsou potom pro porovnání zveřejněny.

Komentáře jsou zakázány.