Přírodovědná soutěž Zlatý list

Ve čtvrtek 5. 5. 2022 se skupina našich dětí pod vedením paní učitelky Vašíčkové vydala reprezentovat školu ve velmi náročné soutěži. Zlatý list je přírodovědná soutěž, která prověří znalosti i dovednosti dětí z širokého spektra přírodovědných oblastí. Letos se pořadatelé zaměřili nejen na jednotlivé oblasti jako dendrologie, botanika, genetika nebo ornitologie, ale bylo zde zastoupeno i stanoviště zabývající se jen netopýry nebo lesním ekosystémem. Náročnost otázek byla nad rámec běžného učiva a konkurence velmi velká. Do ZOO jsme vyslali dva týmy. V kategorii mladších žáků nás reprezentovali: Michal Vejrosta, Lukáš Novotný, Simona Vejnárková, Sabina Svobodová, Rozalie Hájková a Kateřina Strachoňová. Ve své kategorii se umístili na krásném třetím místě. V kategorii starších žáků nás reprezentovali: Anna Machová, Julie Kocianová, Josefína Herclíková, Markéta Spurná, Lenka Klímová a Adéla Kozinová. Ve své kategorii se umístili na krásném čtvrtém místěZ výsledků našich žáků máme obrovskou radost a jsme na ně velmi pyšní. Doufáme, že příští rok minimálně zopakujeme podobný úspěch. Fotografie zde.

Komentáře jsou zakázány.