Prevence – šikana, kyberšikana a drogy

Ve čtvrtek 23. 1. 2020 navštívily školu dvě policistky s preventivním programem týkajícím se témat šikana, kyberšikana a drogy. Žáci druhého stupně si tak mohli poslechnout přednášku, kde zjistili, jak tato riziková chování definuje policie. Policistky svůj výklad spojily také s konkrétními případy šikany a kyberšikany, které vyšetřovaly. Přednáška o drogách se týkala trestní odpovědnosti mládeže v této oblasti. Zvláště téma kyberšikany je v současnosti velice aktuální. Dochází k ní  často, protože internet pro agresory skýtá anonymní prostředí, kterého se snaží využít. Diskuse a přednášky budou na toto téma určitě pokračovat. Policistky svou přednášku zakončily edukačním videem k tématu.

 

Komentáře jsou zakázány.