Olympijský den

Dne 30. 5. 2019 se konal každoroční olympijský den na naší ZŠ. Za krásného slunného počasí zazněla olympijská hymna a byl zapálen tradiční olympijský oheň. Všechny třídy si, jako každý rok, vlastnoručně vyrobily své dresy, jejichž kvalita byla na závěr patřičně ohodnocena odbornou porotou a byla vyhlášena vítězná třída, která měla dresy nejhezčí. Letos se nejvíce líbily dresy třídy 5. A. Soutěžilo se v duchu „fair play“ pod přísným dohledem rozhodčích. O tuto důležitou funkci se postarali naši deváťáci. Pro všechny soutěžící bylo připraveno osm disciplín. Soutěžilo se v běhu na 60m, člunkovém běhu – kutálení a driblink s míčem, trojskoku z místa, štafetě, skoku přes švihadlo, vybíjené, malé kopané a nechyběl ani vytrvalostní běh. Všichni závodníci se snažili dosáhnout co nejlepších výsledků a vybojovat tak nejvyšší počet bodů pro svoji třídu. Letošními olympijskými vítězi naší školy se stala třída 1. B na prvním stupni a třída 5. A na druhém stupni. Po celkovém vyhodnocení soutěží a vyhlášení nejlepších sportovců ve třídách zazpívali žáci, společně s paní učitelkou Mühlpachrovou, písničku Zelená je tráva. Po celou dobu závodů panovala na hřišti výborná nálada a všichni zúčastnění si olympijský den užili. Fotografie naleznete zde.

Komentáře jsou zakázány.