Olympijský den 31. 5. 2024

Dne 31. 5. 2024 se na fotbalovém hřišti ve Veverské Bítýšce uskutečnilo sportovní dopoledne pro žáky naší základní školy, které již tradičně nese název „Olympijský den“. Úvodní slavnostní ceremoniál odstartoval celou akci v 8:00 a nechyběl zde olympijský slib, olympijská vlajka, olympijský oheň ani olympijská a státní hymna. První soutěžní disciplína byla pro mnohé hned tou úplně nejnáročnější – jednalo se totiž o vytrvalostní běh. Vzdálenost, kterou zde běžci museli pokořit, se lišila dle jednotlivých ročníků. Nejmenší prvňáčci absolvovali trať dlouhou 200 m, kdežto nejstarší soutěžící z osmých tříd běželi 1200 m. Následoval trojskok, sprint v podobě běhu na 60 m, člunkový běh s kutálením míče pro 1. a 2. ročník nebo člunkový běh s driblinkem pro zbylé ročníky a štafetový běh. Poslední disciplínou bylo utkání v kolektivních míčových sportech, jednalo se o fotbal pro chlapce a o vybíjenou pro dívky. Výjimkou byly 1. a 2. třídy, které soutěžily ve skocích přes švihadlo. Všichni zúčastnění se asi shodnou, že tato finální disciplína vyvolávala nepochybně nejvíce emocí. To možná i proto, že rivalita mezi jednotlivými třídami vrcholila, neboť se získávaly poslední body na cestě k vytouženému vítězství. Kolem dvanácté hodiny tedy proběhlo závěrečné vyhlášení vítězů. Nejvíce bodů z 1. stupně se podařilo získat třídě 2. B, vítěznou třídou 2. stupně se nakonec stala třída 7. A. Každoročně se však soutěží ještě v jedné disciplíně, která už není sportovní, ale umělecká. Odborná porota tak vyhlásila 5. B jako třídu s nejhezčími třídními tričky. Tito žáci by si zasloužili cenu zlatého bludišťáka, protože právě bludišťák byl motivem jejich triček. Místo toho si zástupci vítězných tříd vybojovali zajímavé poukazy, potlesk celé školy, gratulace od organizátorů akce, vedení školy nebo pana starosty. Po celou akci žáci zodpovědně ctili hodnoty jako respektování pravidel, úctu k soupeři nebo chování v duchu fair play. Tímto příspěvkem moc děkujeme všem soutěžícím bez ohledu na to, zda vyhráli nebo prohráli, ale také divákům z řad rodinných příslušníků nebo kamarádů, jejichž podpora pomohla nejednomu jedinci. Fotografie zde nebo klikni na fotku.

Komentáře jsou zakázány.