Okrskové kolo ve šplhu

Dne 21. 11. 2023 se uskutečnilo okrskové kolo ve šplhu v Tišnově. Soutěžilo 7 škol a za školu 8 žáků – 4 dívky Bartoníková Anežka ze 6. B, Denisa Hauerová ze 7. A, Kateřina Sovová z 8. B, Lucie Štoudková z 9. A a 4 hoši – Jakub Horvát ze 6. C, Jakub Dvořáček ze 7. A, Antonín Uher z 8. A a Vojta Konopáč z 9. A. Jako náhradník s námi jel Andrii Velichko z 8. B.

Na 4,5 metrovou tyč vyšplhal absolutně nejrychleji za 2, 77sek Vojta Konopáč, tím si získal prvenství  jak za 9.ročník, tak celkově, další zlato za osmé ročníky přivezl Tonda Uher s časem 3, 28sek a za další zlatou se zasloužil Jakub Horvát za šesté ročníky. Bohužel dívkám se až tak moc nedařilo a součtem časů jsme si celkově  odvezli 6.místo. Tímto všem soutěžícím blahopřeji a děkuji za fair play hru. Fotografie ze soutěže zde.

Komentáře jsou zakázány.