Obnova lesa

V důsledku odlesňování velkých monokulturních ploch je přirozená obnova lesa velmi nejistá, a proto je potřeba pomoci s rozšiřováním lesa zásahem člověka. Naše škola byla požádána o výpomoc se sadbou naklíčených semen lesních stromů, a tak kvůli tematickému zaměření výuky přírodopisu v 7. ročníku byli pro danou výpomoc vybráni žáci 7. B

Výjezdní „expedice“ se uskutečnila ve čtvrtek 3. 3. 2022  do lesní školky Vranov, kde nám byla práce nejprve ukázána zkušenými pracovníky školky a poté jsme již společnými silami naplnili sadbovníky hlínou, dostatečně udusali a kolíčkem na sázení jsme připravili jamky pro naklíčené žaludy. Po správném zasázení jsme vše ještě lehce zahrnuli vrstvou hlíny a odnesli plata po 15 žaludech na kovová síta, kam se vešlo až 24 sadbovačů. A protože nás práce bavila a měla pro nás velký smysl, šla nám práce rychle od ruky a za 2 hodiny jsme zvládli dohromady 25 palet. Tímto úctyhodným výkonem jsme pomohli zasázet 9000 budoucích dubů.

Akci bychom si rádi zopakovali, protože to nebyla jenom práce, ale současně i zajímavá výuka v praxi – takové příjemné oživení teoretického vzdělávání v lavicích školy. Možná, že až ze semen vyrostou semenáčky, vydáme se je zasadit rovnou na patřičné místo do přírody. A kdoví, jestli se za několik desítek let „našim“ lesem nebudeme i procházet  a kochat se majestátností těchto dubů…

Fotografie z akce zde

 

Komentáře jsou zakázány.