O zlatý list

V pátek 3. 5. 2019 se vybraní žáci naší školy pod vedením paní učitelky Monika Vašíčkové zúčastnili přírodovědné soutěže O zlatý list, která se konala v Zoologické zahradě města Brna. Soutěžilo se ve 3 kategoriích. Své zástupce jsme měli ve všech kategoriích. Soutěž byla zaměřena na přírodovědné znalosti a dovednosti. Žáci plnili úkoly z oblasti botaniky, geologie, zoologie i ochrany přírody. Jednotlivá stanoviště byla rozmístěna ve spodní části zoologické zahrady. I přes ne příliš příznivé počasí se všem líbila a odnesli si nejen nové poznatky, ale i zážitky. V první kategorii „nejmladší žáci“ obsadili naši třeťáci úžasné 2. místo. V druhé kategorii „mladší žáci“ získal náš tým krásné 4. místo. V nejstarší kategorii vybojoval náš tým složený z žáků 7. a 9. ročníku také krásné 4. místo. Gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy. Fotografie zde.

Komentáře jsou zakázány.