Náboj Junior

V pátek 22. 11. 2019 proběhl již 8. ročník matematicko – fyzikální soutěže Náboj Junior pro čtyřčlenné týmy žáků základních škol a odpovídajících ročníků gymnázií. Soutěž se konala současně na 54 místech v České republice, na Slovensku a v Polsku. Soutěže se zúčastnilo celkem 905 týmů. Na začátku soutěže obdržel každý tým zadání šesti příkladů z fyziky nebo matematiky. Jakmile tým dospěl u některého z nich ke správnému, většinou číselnému výsledku, dostal zadání dalšího, zpravidla obtížnějšího úkolu. Nejde jen o správnost řešení, ale i o rychlost. Kdo vyřeší v časovém limitu 120 minut nejvíce příkladů, vyhrává. Téměř okamžitě po soutěži bylo dostupné i mezinárodní srovnání zúčastněných týmů. V jednotlivých místech se klání vyhodnocovalo zvlášť. V celkovém závěrečném pořadí pak mohli studenti srovnat své výsledky s ostatními vrstevníky. Úspěch většinou nezávisí jen na schopnostech jednotlivých členů, ale i na efektivní týmové spolupráci. V Náboji nejde o bezduchou aplikaci postupů naučených ze školy, ba naopak úlohy zpravidla vyžadují jistou dávku invence a důvtipu, Příklady jsou voleny tak, aby byly netradiční a pomáhaly rozvíjet představivost, logické myšlení a především zájem o matematiku a fyziku.

Naši žáci Viktorie Hejduková, Štěpán Kala, Hynek Malíček a Roman Markelov se do soutěže zapojili v Brně a v náročné konkurenci 24 týmů (20 týmů z gymnázií, 4 týmy ze ZŠ) obsadili 22. místo (celkově 743. místo z 905 zúčastněných týmů). Konkurence byla tvrdá, přesto naši žáci statečně bojovali. Děkujeme za vzornou reprezentaci školy. Fotografie zde.

 

 

Komentáře jsou zakázány.