Matematický klokan

Mezinárodní soutěž Matematický klokan byla vytvořena podle obdobné soutěže, která byla v osmdesátých letech minulého století pořádána v Austrálii. Od roku 1991, kdy se konal první ročník ve Francii, se rozšířila do zemí Evropy a postupně i na další kontinenty. V ČR se soutěž Matematický klokan konala poprvé v roce 1995. Soutěžící jsou podle věku rozděleni do 6 kategorií: Cvrček (2. – 3. třída ZŠ), Klokánek (4. – 5. třída ZŠ), Benjamín (6. – 7. třída ZŠ), Kadet (8. – 9. třída ZŠ), Junior (1. – 2. ročník SŠ) a Student (3. – 4. ročník SŠ). Ve všech kategoriích soutěžící řeší soubor testových úloh ve stanoveném čase, přičemž vybírá jednu z pěti nabízených možností řešení. Úlohy jsou seřazeny ve třech skupinách podle obtížnosti. Za každý správně vyřešený úkol je soutěžícímu přičten příslušný počet bodů, za chybné řešení se odečte vždy 1 bod, pokud soutěžící úkol neřeší, neprojeví se to na celkovém počtu získaných bodů. Při úspěšném vyřešení všech úloh je možné získat 120 bodů, v kategorii Cvrček 90 bodů. Školního kola soutěže v březnu se zúčastnili všichni přítomní žáci 2. až 9. ročníku.

Nejlepší řešitelé školního kola:

Kategorie Cvrček:

1. místo – Václav Karásek (III. A) – 64 bodů

2. místo – Marek Bednář (III. A) – 61 bodů

3. místo – Tereza Valčíková (III. B) – 57 bodů

Kategorie Klokánek:

1. místo – Tereza Hýblová (V. A) – 107 bodů

2. místo – Magdaléna Hustá (V. B), Richard Seidl (V. A) – 100 bodů

3. místo – Monika Fitzová (V. A) – 97 bodů

Kategorie Benjamín:

1. místo – Josef Vodný (VII. C) – 92 bodů

2. místo – Matěj Sedlák (VI. A) – 88 bodů

3. místo – Anna Honců (VII. C), Vojtěch Konopáč (VII. A), Elisabeth Sofie Žilová (VII. B) – 81 bodů

Kategorie Kadet:

1. místo – Šimon Hýbl (VIII. A) – 109 bodů

2. místo – Karla Konečná (IX. B), David Pučálka (IX. B) – 96 bodů

3. místo – Claudia Jančová (IX. A) – 81 bodů

Soutěž je nepostupová – výsledky se ale sumarizují za okres, kraj i celou republiku a jsou potom pro porovnání zveřejněny.

Komentáře jsou zakázány.