Matematická olympiáda

Matematická olympiáda patří bezesporu mezi nejvýznamnější soutěže, kterých se žáci mohou zúčastnit. Soutěž je koncipována tak, že si žáci nejprve musí svým úsilím vybojovat vstupenku do okresního kola, a to tak, že se stanou úspěšnými řešiteli kola školního. Z nabídky šesti úloh musí čtyři vyřešit úspěšně. Letos se na naší škole stali úspěšnými řešiteli školního kola čtyři žáci – ze 7. ročníku Josef Vodný, z 8. ročníku Šimon Hýbl, Anna Machová a Barbora Schalková. Dne 12. dubna se pokusili své matematické dovednosti dále využít při řešení úloh okresního kola. Vynikajícího výsledku dosáhl Šimon Hýbl, obsadil 2. místo v okresním kole v kategorii Z8 žáků 8. ročníků a odpovídajících ročníků gymnázií, získal 16 bodů (z 18 možných). Barbora Schalková obsadila 11. místo, Anna Machová skončila na 13. místěDěkujeme za vzornou reprezentaci školy a přejeme mnoho dalších úspěchů.

 

Komentáře jsou zakázány.