Mám chytré tělo

Už podruhé k nám do školy zavítal v pátek 14. 4. 2023 pan Zezula se svými vlastnoručně vyrobenými modely lidského těla. Žáci si osvěžili zábavnou formou učivo přírodopisu a mohli se stát i součástí skvělého divadelního představení. Jak nám funguje naše tělo a co se s ním děje ve stresu, jaké látky se uvnitř každého z nás uvolňují, tak na to vše si už žáci osmých ročníků umí odpovědět.

Závěrem programu dostali cenné rady:

1. všechno kolem nás se neustále mění (platí zákon zachování energie)

2. všichni jsme stejní (tj. složeni ze stejné hmoty) a není potřeba se před nikým ponižovat ani nad nikým se povyšovat 

3. MÁME CHYTRÉ TĚLO – všechno funguje jak má, v našich tělech i v životě

Fotografie zde.

Komentáře jsou zakázány.