Leden 2018

TERMÍN Hodina TŘÍDA – název akce Odpovídá
3.1. 7:45 V.A,B – divadlo Polárka Kně,Pát
15.1. 15:30 Schůzka rodičů žáků 9.ročníku – přijímací řízení Kud
  16:30 Třídní schůzky ped.prac
16.1. 9:00 Okresní kolo dějepisné olympiády Kre
18.1. 7:45 VII.A – Kybešikana Legato, Brno Pet
20.1. 20:00 ŠKOLNÍ PLES  
21.1. 15:00 MAŠKARNÍ PLES  
22.1. 13:30 Pedagogická rada ped.prac.
23.1. 7:45 VII.B. – Kyberšikana Legato, Brno Pet
29.1. 7:15 Okresní kolo olympiády v českém jazyce Kuč
30.1. 8:30 II.A,B – divadlo Radost Háj,Kos
31.1.   Předávání pololetního vysvědčení třídní uč.
    Konec I.pololetí školního roku 2017/2018