Kontakty na zaměstnance

Mgr. Zuzana Kudláčková ředitelka školy zuzana.kudlackova@skolavb.cz
Mgr. Hana Krejčová zástupce ředitelky pro 2. stupeň hana.krejcova@skolavb.cz
Mgr. Miroslava Čechová třídní učitelka III.B,
zástupce ředitelky pro 1. stupeň

miroslava.cechova@skolavb.cz

PaedDr. Ivana Sedláčková třídní učitelka I. A ivana.sedlackova@skolavb.cz
Mgr. Marcela Rulíšková třídní učitelka I. B marcela.ruliskova@skolavb.cz
Mgr. Pavlína Bartoníková třídní učitelka II. A pavlina.bartonikova@skolavb.cz
Mgr. Kateřina Kobáňová třídní učitelka III. A katerina.kobanova@skolavb.cz
Mgr. Ivana Šťastná třídní učitelka IV. A ivana.stastna@skolavb.cz
Mgr. Kateřina Hamříková třídní učitelka IV. B katerina.hamrikova@skolavb.cz
Mgr. Hana Skalická Fidrichová třídní učitelka V. A hana.skalicka@skolavb.cz
Mgr. Zuzana Věchetová třídní učitelka V. B,
speciální pedagog
zuzana.vechetova@skolavb.cz
Mgr. Jana Ursacherová třídní učitelka VI. A, koordinátorka ŠVP jana.ursacherova@skolavb.cz
Mgr. Renata Štouračová třídní učitelka VI. B,
metodička prevence
renata.stouracova@skolavb.cz
Mgr. Michaela Svojanovská třídní učitelka VII.A michaela.svojanovska@skolavb.cz
Mgr. Monika Vašíčková třídní učitelka VII.B monika.vasickova@skolavb.cz
Mgr. Svatava Kesegová třídní učitelka VII.C svatava.kesegova@skolavb.cz
Mgr. Markéta Jůzová třídní učitelka VIII. A marketa.juzova@skolavb.cz
Mgr. Pavla Navrátilová třídní učitelka VIII. B,
výchovná poradkyně
pavla.navratilova@skolavb.cz
Mgr. Kateřina Šilberská třídní učitelka VIII.C katerina.silberska@skolavb.cz
Mgr. Jan Štětka třídní učitel IX. A jan.stetka@skolavb.cz
Mgr. Silvie Teclová třídní učitelka IX. B silvie.teclova@skolavb.cz
Mgr. Karolína Bartáková učitelka karolina.bartakova@skolavb.cz
Bc. Tadeáš Cebák učitel tadeas.cebak@skolavb.cz
Mgr. Jiří Halama učitel jiri.halama@skolavb.cz
Ing. Vladimír Houska učitel vladimir.houska@skolavb.cz
MgA. Jana Jelínková učitelka jana.jelinkova@skolavb.cz
Mgr. Eva Králíková učitelka eva.kralikova@skolavb.cz
Mgr. Libor Krejčí učitel libor.krejci@skolavb.cz
Mgr. Veronika Křivánková učitelka veronika.krivankova@skolavb.cz
Mgr. Zdenka Tomšů školní psycholožka zdenka.tomsu@skolavb.cz
Mgr. Tereza Brychtová asistentka pedagoga tereza.brychtova@skolavb.cz
Iva Čepičková asistentka pedagoga iva.drapalova@skolavb.cz
Ing. Hana Hajná asistentka pedagoga hana.hajna@skolavb.cz
Michaela Hoďáková asistentka pedagoga michaela.hodakova@skolavb.cz
Kamila Klementová asistentka pedagoga kamila.klementova@skolavb.cz
Lenka Kudláčková, DiS. asistentka pedagoga lenka.kudlackova@skolavb.cz
Sylva Schalková, Bc. asistentka pedagoga sylva.schalkova@skolavb.cz
Veronika Zdubová asistentka pedagoga veronika.zdubova@skolavb.cz
Gabriela Dvořáková asistentka pedagoga, vychovatelka ŠD gabriela.dvorakova@skolavb.cz
Miroslava Hemalová vedoucí vychovatelka
ŠD
miroslava.hemalova@skolavb.cz
Bc. Petra Sovová vychovatelka ŠD petra.sovova@skolavb.cz
Jiřina Súkupová vychovatelka ŠD jirina.sukupova@skolavb.cz
Kateřina Worley Vychovatelka ŠD katerina.worley@skolavb.cz
Ing. Dita Hýblová ekonomka školy dita.hyblova@skolavb.cz
Iveta Kučerová vedoucí školní jídelny iveta.kucerova@skolavb.cz
tel. 725501491