Konverzační soutěž v Anglickém jazyce pro 1. stupeň

V úterý dne 28. 3. 2023 se uskutečnila na naší škole Konverzační soutěž v Anglickém jazyce pro 1. stupeň. Žáci byli rozděleni do tří kategorií – podle ročníků. Odpovídali na konverzační otázky, popisovali obrázky … Všichni soutěžící podali velmi dobrý výkon.

V kategorii 3. tříd se umístili tito žáci: na 3. místě: Jakub Konopáč, 3. A na 2. místě: Šimon Hamřík, 3. A a na 1. místě: Vítek Fišer, 3. B

V kategorii 4. tříd zvítězili: na 3. místě: Michal Hoďák, 4. B na 2. místě: Maxmilián Doležel, 4. A na 1. místě: Ondřej Kalousek, 4. B

V kategorii 5. tříd obsadili 3. místo: Anežka Bartoníková, 5. B 2. místo: Kryštof Petrásek, 5. B 1. místo: Tereza Kolariková, 5. B

Poděkování patří především paní učitelce Silvě Teclové a paní učitelce Kateřině Šilberské za zkoušení žáků v komisi a také paní asistentce Michaele Hoďákové za pedagogický dohled. Dále paní učitelce Veronice Křivánkové za přezkušování, vytvoření a organizaci celé akce. Fotografie k nahlédnutí zde.

Komentáře jsou zakázány.