Jazykové soutěže 2019 – 2020

V úterý 11. února 2020 se uskutečnilo okresní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce. V kategorii I. A (6.a 7.třídy) naši školu reprezentoval Jakub Sova ze třídy VII. A, který se účastnil jako náhradník za vítěze školního kola. Jakub obsadil výborné 10. místoV kategorii II. A (8. a 9. třídy) se náš žák Štěpán Kala z IX. B umístil na vynikajícím 2. místě, což je vynikající úspěch. Cílem soutěží v cizích jazycích je rozvíjet zájem žáků o studium těchto jazyků, posilovat jejich motivaci ke studiu a zvýšit úroveň komunikace v cizích jazycích. Toto vše se zcela jistě podařilo, a i přes dlouhé čekání na soutěži hodnotili  žáci svoji účast v okresním kole velmi kladně. Děkujeme oběma za vzornou reprezentaci školy a přejeme mnoho dalších úspěchů.

Ve čtvrtek 23. 1. 2020 se konalo školní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce. Soutěžilo se ve dvou kategoriích a celkem se zúčastnilo 13 žáků. Součástí soutěže bylo poslechové cvičení, dále komise hodnotila jazykovou pohotovost žáků, jejich spontánní reakce na kladené otázky, popis obrázků a schopnost krátce hovořit na zadané téma.

Kategorie:  6. a 7. třídy 
1. místo Matěj Procházka, VII. A
2. místo: Jakub Sova, VII. A
3. – 4. místo: Martin Šebek a Daniel Beníček, oba VII. B
Kategorie 8. a 9. třídy
1. místo:  Štěpán Kala, IX. B
Blahopřejeme a všem soutěžícím děkujeme za vynikající výkony. Vítězům přejeme hodně štěstí v kole okresním, které se uskuteční v úterý 11. února v Brně – Modřicích.