Exkurze do muzea v Tišnově

Dne 1. 3. 2019 navštívili naši žáci 6. ročníku interaktivní výstavu v muzeu v Tišnově. Na žáky pod vedením pí .uč. Mgr. Vašíčkové, pí. uč. Mgr. Ursacherové a pí. asistentky Mgr. Hanielské čekalo velmi zajímavé dopoledne. Výstava se konala v krásných prostorách Müllerova domu pod tajemnou Květnicí v Tišnově. Tématem výstavy bylo rozmnožování živočichů a celá akce nesla poetický název Milování v přírodě. Jednalo se o soubor nástěnných panelů s různými informacemi o rozdílném přístupu k rozmnožování zvířat ve volné přírodě. Dočetli jsme se o různém způsobu námluv, o pohlavním dimorfismu čili o rozlišném vzhledu samců a samic, o pohlavním i nepohlavním rozmnožování a mnoho jiných. Druhou část výstavy tvořily interaktivní úkoly. Žáci měli poznat, ke komu patří mládě, kdo z dvojice je samec a kdo samice, mohli poslouchat zvuky nebo si sestavit svého ideálního partnera. Největší úspěch ovšem slavila hra se spermiemi. Soutěžily spolu modrá a růžová spermie, které byly upevněné na provazu a úkolem žáků bylo dostat je do cíle a tak určit, zda budou mít chlapce nebo děvče.  Podobně jako je tomu v reálném životě. V muzeu jsme měli možnost také spatřit sbírku hornin a minerálů z Květnice a terária se strašilkami, africkým šnekem a se zlatohlávky. Po zhlédnutí výstavy dostali naši žáci pracovní list, pomocí kterého si mohli ověřit, co si zapamatovali.  Jako sladkou tečku jsme měli možnost navštívit kavárnu v muzeu, kde jsme se občerstvili a vyrazili na zpáteční cestu domů. Fotografie zde.

Komentáře jsou zakázány.