Ekologický program Tonda obal na cestách

Ve čtvrtek 5. 5. 2022, když některé třídy odjely na zasloužené bruslení jako ocenění za aktivitu při sběru papíru, byl ve škole pro další třídy připraven ekologický program od společnosti EKO-KOM,a.s. Vzhledem k tomu, že dlouhodobě šíříme ve škole povědomí o nutnosti třídit a recyklovat odpad, výukový program přímo ve škole posloužil k  ujasnění pravidel co, jak a kam se třídí. Přestože základní barvy třídících kontejnerů jsou většinou dobře známy, museli žáci dávat dobrý pozor,  aby při praktické ukázce třídění se nenechali nachytat ( zvláště pak u třídění léků, zrcadel, zářivek nebo posmrkaných kapesníků). Novinkou pro ně byly informace o spalovnách, skládkách a třídících linkách. Starší ročníky se rovněž seznámily s recyklovatelným materiálem coby surovinou na výrobu dalších výrobků, žáci dokázali i argumentovat v řízené diskusi v otázkách o bioodpadu, likvidaci nebezpečného odpadu nebo dopadu netříděného odpadu na životní prostředí. Program nám krásně doplnil ekologicky pojatý Den Země, který na naší škole realizujeme formou zábavného poznání, her a soutěží. Příští rok plánujeme rozšířit povědomí o ekologicky šetrných výrobcích, o nákupech bez obalů a nebo také  o ekologicky zodpovědném chování doma, ve škole, na prázdninách, u moře apod. Už teď se těšíme na další setkání s Tondou obalem 🙂

Komentáře jsou zakázány.