Důležité upozornění ze školní jídelny!

Informace o školním stravování ve školním roce 2017/2018:

Školní jídelna zahajuje provoz v úterý 5. září 2017

Zájemci o školní stravování a rodiče nových žáků mohou obdržet podrobné informace o stravování,

vyplnit přihlášku ke stravování a zakoupit čip v kanceláři vedoucí ŠJ

v pondělí 4. 9. od 7.30 – 12.00 hod.

Telefonické informace: 549421389

(28. 8.- 31. 8. 2014 – 8.00 – 11.00 hod.)

 

Upozornění pro rodiče žáků čtvrtých a osmých tříd:

Pokud v průběhu školního roku, který začíná 1. 9.&bsp; 2017 a končí 31. 8. 2018, dosáhne žák hranice vyššího věku 11 nebo 15 let, platí celý školní rok vyšší částku za stravné, tzn. již od září 2017! Všichni žáci pátých tříd jsou zařazeni do kategorie 11 – 14 let a všichni žáci devátých tříd jsou zařazeni do kategorie nad 15 let. Identifikační čipy pro výdej stravy platí i pro tento školní rok. Povinnost strávníka je čip nosit! Veškeré další podrobnosti ke školnímu stravování jsou v Provozním řádu školní jídelny, který je vyvěšen ve školní jídelně, na dveřích kanceláře vedoucí školní jídelny a na webových stránkách školy v sekci školní jídelna.

 

Vážení rodiče,
z důvodu zesílení bezpečnosti a zamezení pohybu cizích osob po naší škole, se vedení školy rozhodlo, že od příštího školního roku 2017/2018 se stravné bude platit pouze bezhotovostně na účet školní jídelny, a to bez vyjímky. Rozpis pro platbu na celý školní rok je zveřejněn zde na stránkách školy v sekci „školní jídelna“ nebo si ho můžete vyzvednout osobně v kanceláři vedoucí školní jídelny.

Děkujeme za pochopení,

A. Zdubová, vedoucí školní jídelny

 

Komentáře jsou zakázány.