Duben 2019

1.4. 7,45 II. A + B – Planetárium Brno Čech, Kob
  13,00-16,30 ŠD – Den ptactva vych
2.4. 7,20 II. A + B – plavecký výcvik Kuřim Čech, Kob
  13,00-16,30 ŠD – den v modré (autismus) vych
4.4. 13,20 Pythagoriáda – 6., 7., 8. ročník Kud, Zem
5.4. 13,00-16,30 ŠD – Den zdraví vych
8.4. 14,00-18,00 ZÁPIS DO 1. TŘÍDY + DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Ped. prac.
    ZÁPIS DO ŠD vych
9.4. 7,20 II. A + B – plavecký výcvik Kuřim Čech, Kob
  7,30 Okresní kolo matematické olympiády – 7. a 8. ročník – Tišnov Što
10.4. 7,30 Okresní kolo biologické olympiády Urs
12.4 13,00-16,30 ŠD – Velikonoční tvoření vych
15.4. 13,30 Pedagogická rada Ped. prac.
16.4. 7,20 II. A + B – plavecký výcvik Kuřim Čech, Kob
  9,00-13,00 Brána brněnská v ŠD vych
18.-22.4.   VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY  
23.4. 7,20 II.A+B – plavecký výcvik Kuřim Čech, Kob
23.4. 7,00 SBĚR PAPÍRU + DEN ZEMĚ Ped. prac.
26.4. 7,45 McDonald´s Cup, Kuřim VaP
  13,00-17,00 ŠD – Slet čarodějnic a čarodějů vych
30.4. 9,00 VIII. A + B, IX. A – výchovný koncert Brno filharmonie Juz, Kre, Zem