Deváťáci na exkurzi v Brně

Ve čtvrtek 5. 10. 2017 shlédli žáci třídy 9. A stálou výstavu gotického umění v Moravské galerii,  na Moravském náměstí v Brně. Rozšířili si své znalosti o gotice, upřesnili představy o životě, o síle a úloze umění, o roli soch a obrazů ve společnosti v období středověku. Žáci si také blíže prohlédli a ujasnili znaky gotické architektury v Chrámu sv. Petra a Pavla, část interieru si také nakreslili.

Komentáře jsou zakázány.