Celoškolní akce

Akce pořádané naší školou

Podzim/Zima

Předvánoční zastavení       2. prosince 2022 

Lyžařský výcvikový kurz    8 – 13. ledna 2023

Školní ples                       18. února 2023 

Maškarní ples                   19. února 2023 

Jaro/Léto

Zápis do první třídy          3. dubna 2023

Den Země                        duben 2023

Běh kolem Bítýšky           duben/květen 2023  

Olympijský den                1. června 2023

Poznáváme okolí školy     28. června 2023