Běh kolem Bítýšky

V sobotu 21. 9. za krásného slunečného počasí se uskutečnil v areálu fotbalového hřiště ve Veverské Bítýšce 5. ročník běžeckého závodu „BĚH KOLEM BÍTÝŠKY“. Žákovské kategorie probíhaly na travnaté ploše hřiště. Dospělí vystartovali z areálu, oběhli „Bažiny“ a vrátili se zpět. V 21 kategoriích soutěžilo 185 účastníků. Tři nejlepší v každé kategorii byli vyhlášeni na stupních vítězů a obdrželi medaile a věcné ceny. Ceny předávala předsedkyně školské rady ZŠ Veverská Bítýška paní Pavlína Kozinová. Závod se uskutečnil za podpory fotbalového oddílu (propůjčení hřiště a zajištění občerstvení) a společnosti Hartmann Rico a.s. (věcné dary závodníkům). V rámci celého dopoledne připravily vychovatelky školní družiny pod vedením paní Miroslavy Hemalové sestavu „Malé atletiky“, kterou si vyzkoušeli téměř všichni žáci. Akci pořádáme proto, abychom podnítili pohybové aktivity a sportovní činnost občanů všech věkových kategorií v naší obci. Mrzí nás, že se nám nedaří zapojit větší počet účastníků do starších žákovských kategorií. Závěrem bychom chtěli poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravě a organizaci závodu, a popřát do dalšího, 6. ročníku ještě větší účast. Fotografie zde. Výsledky zde.

 

 

 

Komentáře jsou zakázány.