Běh kolem Bítýšky

Školní sportovní klub při ZŠ Veverská Bítýška uspořádal v sobotu 23. 9. 2017 již třetí přespolní běh „Běh kolem Bítýšky“. Trať vedla od fotbalového hřiště po pravém břehu
řeky Svratky, pod chudčickým mostem, kolem „Bažin“ a zpět. I přes nepříliš příznivé klimatické podmínky se ke startu dostavilo 188 běžců všech věkových kategorií. Po celou
dobu závodu byla v prostoru startu a cíle připravena pro naše nejmladší sportovce malá atletika. Děti si mohly během čekání na start nebo na závěrečné vyhlášení vítězů
vyzkoušet tradiční atletické disciplíny s netradičním náčiním (hod gumovým oštěpem, běh přes pěnové překážky, slalom, …)
Jako první se dostavili na start starší a mladší žáci a žákyně. Poté nastoupila přípravka a v neposlední řadě kategorie dospělých do 40 let a poté nad 0 let. Tyto poslední
závodníky již provázel slabý déšť, ale nikdo se nevzdával. Všichni závodníci si na prvních třech místech odnesli medaili a ceny od sponzorů akce. 
Závěrem bychom chtěli poděkovat nejen všem závodníkům, kteří se závodu zúčastnili, ale i sponzorům a pořadatelům, kteří se podíleli na přípravách a organizaci této soutěže. 
Výsledné časy a následné umístění naleznete zde.

Komentáře jsou zakázány.