Akce školní družiny 2018 – 2019

4. 9. 2018 ZAČÍNÁME. A je to tady – začíná školní a tím pádem i družinový rok 2018/2019. Ve školní družině je nás stále více. Máme pět oddělení. K pravidelné docházce bylo přijato celkem 146 dětí, se kterými budou pracovat tři paní vychovatelky na plný úvazek a dvě na částečný (zase žádný pan vychovatel). Opět nás čeká celoroční hra „Na Veveří devět věží, kdo nevěří, ať tam …“ Na cestách ke věžím budeme získávat nové vědomosti, pracovat v týmu, navazovat nová přátelství, prožívat nečekaná dobrodružství. Za snahu a práci získáme klíče do družinového sešitu. A tak přejeme všem dětem spoustu zážitků a chuť stále poznávat a učit se něco nového.

21. 9. 2018 SEZNAMKA. Ve školní družině se konala celodružinová akce s názvem SEZNAMKA. Podle názvu jistě tušíte, co bylo hlavní náplní této akce. Čas jsme trávili nejen v budově, ale hlavně na zahradě, protože počasí nám přálo a sluníčko pěkně svítilo a také proto, že nás bylo na společné akci hodně. Na tričkách nám nechyběly nalepené vlastnoručně vyrobené jmenovky, které nám byly nápovědou k lepšímu zapamatování jmen. V družinovém sešitě jsme si vybarvili do celoroční hry devět věží. Abychom lépe pochopili rytířské zásady, přidali jsme zlaté pravidlo a družinovou básničku o chování. Při různých hrách např. -Abeceda, Na zvířata, Molekuly probíhalo vzájemné poznávání a seznamování. Hráli jsme také různé hudebně pohybové hry a naučili se i novou o kamarádství. Celé odpoledne u většiny přítomných panovala příjemná a usměvavá atmosféra. Seznamovací odpoledne ukončilo přidělení klíčů do celoroční hry.

5. 10. 2018 MEZINÁRODNÍ DEN ÚSMĚVU. Takový den musíme využít i ve školní družině. Odpoledne jsme začali hrou “S nebo bez“ a tím jsme se dostali k tématu – s úsměvem nebo bez úsměvu? Ne nadarmo se říká, že s úsměvem jde všechno lépe. Úsměvem dokážeme kolem sebe rozdávat pohodu a dobrou náladu. Nic nás nestojí a je nakažlivý! Proto se na všechny kolem sebe co nejvíce usmívejme, ať je svět krásnější.

12. 10. 2018 VYSTOUPENÍ PRO SENIORY. V kulturním domě před zraky mnoha starších spoluobčanů vystoupila šikovná děvčata s divadelním příběhem o Honzíčkovi a Mařence. Dívky zvládly role chlapecké i role zvířecí. V příběhu se vystřídal přednes, zpěv a tanec. I když nebylo celé vystoupení zcela bez chybičky, vykouzlilo u mnohých úsměv a odměnou byl velký potlesk přítomných. Poděkování za přípravu si zaslouží – Anička Machová, Markéta Mifková, Nela Bartoníková, Natali Barašová, Adélka Císařová, Eliška Drábíková, Monika Fitzová, Sofie Kolblová, Adélka Michálková, Natálka Packová, Sabina Svobodová.

19. 10. 2018 HURÁ NA HRAD. V rámci družinového vzdělávacího programu nás čekala výprava k hradu Veveří. Překrásný pěší výlet nám zpříjemňovaly sluneční paprsky, které prozářily i lesní cestu. Těsně před příchodem k cíli byla zastávka u ohniště, kde jsme unaveni usedli na lavičky a vyhladovělí se vrhli na svačiny. Po zajímavé pověsti o založení hradu Veveří a o několika dalších pověstech, které jsou s hradem spojené, následovalo rozdělení do týmů, ve kterých jsme plnili různé úkoly. Jednou z aktivit bylo samozřejmě hledání pokladu. Také jsme si vyzkoušeli, jaké je to „být nevidomí“ a jak těžké je umět těmto lidem pomáhat. Zpáteční cesta nám uběhla docela rychle. Někteří došli docela vysíleni, ale všichni snad byli spokojeni.

22. – 26. 10. 2018 PROJEKT PARAPLE. Zasvěcení vědí, že název Paraple znamená pomoc postiženým lidem, kteří se pohybují na vozíku. Ve školní družině má tento projekt dlouhodobou tradici. Celý týden projekt provází zábava, zodpovědnost, snaha, poznání, poučení, šikovnost, vytrvalost, dobročinnost. Projekt je zakončen akcí pod názvem „BĚH PRO PARAPLE“. Jedná se o dobročinný hravý běh dvojic všech věkových kategorií pod vlastním deštníkem. Tento scénář našeho tradičního projektu se uskutečnil i nyní, jak dokládají fotografie. Po krátkém rozcvičení běžců i deštníků jsme běh společně odstartovali. Prvním běžcem za duhovým deštníkem byla Agátka Majorová na svém vozíku a pak následovali s nadšením a úsměvem v hojném počtu malí i velcí závodníci. Zpět do cíle to zvládli úplně všichni. Vybrané finanční příspěvky za obrázky deštníků a za startovné bude zasláno na KONTO PARAPLE. VÁM VŠEM, KTEŘÍ JSTE PŘISPĚLI, PATŘÍ VELKÝ DÍK. DĚKUJEME!!!

9. 11. 2018 USPÁVÁNÍ BROUČKŮ. Podzim se pomalu blíží ke konci a paní zima zatím velmi nesměle ťuká na dveře. Tak teploučké a slunečné dny jsme tu dlouho neměli. Odpoledne nás čekalo tvoření, učení písniček a další přípravy na uspávání broučků. Po šestnácté hodině, když se začali u družiny scházet rodiče, prarodiče, sourozenci, malé děti, jsme s připevněnými krovkami a vlastnoručně vyrobenými broučky vyšli na zahradu. Společně jsme zazpívali Mravenčí ukolébavku, přednesli pár básniček a bez dalšího otálení jsme se vydali za svitu lampiček a lampionů na palouček k hájence. Čím temnější byla obloha, tím zářivěji svítila světýlka v dlouhém průvodu broučků. U hájenky zazněla poslední písnička, aby se broučkům lépe usínalo, a pak hodem uložit broučínky do postýlek z trávy a listí. Broučci, dobrou noc, spinkejte v klidu celou zimu, na jaře se těšíme na shledání!

27. 11. 2018 VÁNOČNÍ FOCENÍ. Tak, prosím, pěkně obléct, učesat, upravit a všichni zájemci o vánoční focení se za doprovodu rodičů zkusí krásně usmívat do objektivu fotoaparátu. Většině se to podařilo a tak určitě bude hodně babiček a dědečků potěšeno, až pod vánočním stromečkem mimo jiné dárky objeví své hodné, usmívající se vnoučátka vyhlížející z fotografie. 

5. 12. 2018 PŘÍPRAVY NA PŘEDVÁNOČNÍ ZASTAVENÍ. Pro děti ve školní družině znamená tato akce velké přípravy a práci již od začátku listopadu. Svými nápaditými a krásnými výrobky všechny šikulky přispívají do krámku, kde si rodiče budou moci zakoupit např. malované talíře, korálkové hvězdičky, papírové ozdoby, šiškové a ořechové panáčky, svíčky ze včelího vosku, šumivé rybičky do koupele, svícny a další výrobky z keramiky a mnoho jiných vánočních dekorací a výrobků. Všem tvořícím dětem patří velká pochvala. Z ukázek fotografií vidíte, že se některé výrobky opravdu podařily. 

4. 12. 2018 VÁNOČNÍ ODPOLEDNE. Těšení na Vánoce jsme si zpestřili ve školní družině pátečním tvořením. Vyrobili jsme si drobné dárky – skládaného andělíčka, veselého sněhuláčka. Také jsme si vytvořili různá přáníčka s vánočními motivy. Abychom se správně naladili, nechyběly ukázky vánočních zvyků a tradic. Vyzkoušeli jsme hod botou přes hlavu do otevřených dveří. Celá družina zajásala, když v rozříznutých jablíčkách zazářily nádherné hvězdy. 

20. 12. 2018 KERAMIKA. Děti z kroužku keramiky měly předvánoční radost ze své půlroční práce. Mnozí již měli rozhodnuto, jakým výrobkem komu udělají radost. Krásně vyhlížely sovy, většina byla nadšená ze svého anděla a překvapená ze zákusků, které se podařilo pěkně dozdobit. 

4. 1. 2019 TŘI KRÁLOVÉ. Mysleli jsme si, že už všichni známe: „ My tři králové jdeme k vám, štěstí, zdraví vinšujeme vám …“ Chvíli nám však trvalo, než jsme celou písničku procvičili a mohli jsme vybrat tři krále. Bylo nás hodně a tak nejdříve jsme slyšeli tři krále v podání mladších a následně i starších dětí. Pod nazdobeným stromečkem nás čekalo velké překvapení – tříkrálová nadílka. Spousta dárečků: hračky, stavebnice, kuličkové dráhy, různé zajímavé stolní i karetní hry. To je paráda, to si v družině zase užijeme! Děkujeme! 

20. 1.2019 KARNEVAL. Na karneval neboli dětský maškarní ples se připravujeme také v družině. Nakreslili jsme si návrhy kostýmů a masek. Učili jsme se některé karnevalové tanečky a hlavně jsme kreslili a malovali klauny. Nejvíce práce jsme věnovali sedmi klaunům tvořenými různými technikami. Tito klauni budou viset na oponě v kulturním domě a dotvářet celkovou výzdobu sálu. 

28. 1. 2019 SNÍH. Konečně napadl sníh i v Bítýšce! Hurá! Hurá na zahradu a už si užíváme. Koulovačky, stavění sněhuláků a iglů, hody sněhovou koulí na cíl, no prostě to pravé řádění a dovádění ve sněhu a se sněhem! 

8. 2. 2019 ODPOLEDNE S VEVERKOU ZRZEČKOU. Příběh z knihy Josefa Zemana nás seznámil s tím, jak se veverka Zrzečka dostala do hájovny a jak se o ni starala Evička s Mirkem. Nyní už víme, že veverka obecná je od roku 1975 chráněným obyvatelem našich lesů a parků a bohužel se její jméno ocitlo i v Červené knize ohrožených druhů zvířat. Tento chráněný živočich nás doprovázel při sportovních a pohybových aktivitách venku i ve třídě Pod palmou. Veverka nechyběla ani u výtvarného tvoření a pomáhala nám s úkoly v Modré laguně. Podívejte se na fotografie a uvidíte, že tato celodružinová akce byla nejen plná zábavy, ale i poučení. 

4. 3. 2019 LEGO KROUŽEK. Od března je zahájena činnost zájmových útvarů. Lego kroužek si díky velké nemocnosti v únoru nesplnil svůj úkol a to společné setkání lego stavitelů + rodičů. Proto v první hodině bylo nutné provést tak neoblíbenou likvidaci postavených staveb z I. pololetí. Ještě pár fotek na rozloučenou se stavbou z projektu Město a už se může 53 stavitelů pracujících ve třech skupinách těšit na projekty nové. Budeme začínat leteckou dopravou a kosmickým výzkumem.

7. 3. 2019 VYSTOUPENÍ „ A LÉTA BĚŽÍ“. Třináct dětí nacvičilo kulturní vystoupení pro seniory. Účinkující překonali trému před množstvím diváků v přeplněném sále kulturního domu a program zahájili společnou písní o tom, jak je krásně na světě. Za doprovodu různých rytmických nástrojů se střídalo mluvené slovo a písničky. Velký ohlas měla píseň a snaha o to, aby nás babička naučila tančit charleston. Poděkování za pěkné vystoupení patří: Auxtové Viktorii, Císařové Adéle, Čejkovi Davidovi, Fitzové Momice, Hudcové Adéle, Indrové Heleně, Krupanské Julii, Michálkové Adéle, Novotnému Lukáši, Ochotnické Dominice, Packové Natálii, Sojkové Zuzaně, Svobodové Sabině.

8. 3. 2019 MEZINÁRODNÍ DEN ŽEN. Tento mezinárodně uznávaný svátek byl stanovený Organizací spojených národů k výročí stávky newyorských švadlen v roce 1908. MDŽ je příležitostí projevit ženám úctu a lásku. V družině jsme pro ženy vytvářeli netradiční přání v podobě berušky pro štěstí. 

11. 3. – 15. 3. 2019 TÝDEN MOZKU. Evropský den mozku byl vyhlášen v roce 1998 a hned následující rok se slavil Týden mozku. Na to, abychom se seznámili s problematikou mozku, by nám ani týden nestačil. Víme, že mozek je řídící a integrační orgán nervové soustavy. Řídí a kontroluje veškeré tělesné funkce, ale i samotné myšlení, paměť či vnímání emocí. Během týdne jsme potrápili své šedé buňky mozkové a vyzkoušeli si na vlastním mozku trénink pozornosti a paměti. Také už víme, že v družině máme mnoho chytrých deskových her, které nám rozvíjí mozek. V pátek bylo toto téma zakončeno přednáškou o zajímavostech lidského mozku a praktickou ukázkou tréninku mozku. Nejlépe to zvládli: Toník Uher, Adéla Michálková, Julie Krupanská.

18. 3. 2019 KAPLA. V družině máme novou stavebnici, která je držitelem ocenění „Správná hračka“ a musíme potvrdit, že toto ocenění dostala právem. Jmenuje se KAPLA a je to dřevěná stavebnice, která má všechny dílky stejně velké. Záleží jen na představivosti, šikovných rukách a bez lepidla, šroubů nebo spojek vznikají neuvěřitelné stavby. Několik povedených staveb jsme vyfotili.

19. 3. 2019 PLYŠÁCI DO SNÍDANĚ S NOVOU. Ve školní družině se děti připojily k „plyšákové výzvě“ Snídaně s Novou. Jedná se o to, že tak jak si děti rády hrají, hrají si také ráda i štěňata. A právě pro štěňátka, která čeká policejní výcvik, je určena krabice plná různých plyšáků. Tento velký balík jsme poslali do televize Nova pro psa OZZYHO i jeho sourozencům a dalším štěňátkům. Poděkování za plyšáky patří Denisce a Nikolce Hauerovým, Ondřeji Vévodovi a především Dominikovi Kratochvílovi a Terezce Beranové. 

21. 3. 2019 PONOŽKOVÝ DEN. Tento den je Světový den Downova syndromu, který bývá označován také jako Ponožkový den. Podpořit lidi s tímto postižením může každý. Stačí si obléknout veselé ponožky a hlavně každou jinou. Odlišnost ponožek poukazuje na to, že lidé s touto vrozenou vadou jsou jiní nejen mentálně, ale i vzhledově. Žijí ve vlastním světě, ale jsou velmi srdeční a dokáží se radovat ze života, z čehož by si měli všichni vzít příklad. Součástí podpory byl i příspěvek zaslaný dárcovskou SMS Společnosti rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem. Můžete se přidat také, stačí odeslat SMS zprávu na telefonní číslo 87777 ve tvaru: DMS DS 30 (cena 30,-Kč) nebo DMS DS 60 (cena 60,-Kč) nebo DMS DS 90 (cena 90,-Kč). 

22. 3. 2019 VÍTÁNÍ JARA. Na páteční družinové vítání jara nám teplota vzduchu vystoupala tak, že jsme odložili zimní bundy a nechali se prohřát intenzivními jarními slunečními paprsky. Taková nečekaná jarní nálada si zasloužila netradiční morenu. Naše „pečivové“ moreny vhozené do řeky Svratky udělaly radost kačenkám i rybám. Na cestě po břehu řeky jsme pozorovali zbytky plující moreny a užívali si jarní pohodu a zpívání. Na závěr jsme v družině vyrobili sluníčka, abychom napomohli Jarní paní získat úplnou vládu nad Zimní paní.

5. 4. 2019 ODPOLEDNE PRO ZDRAVÍ. Jak se říká: „ ve zdravém těle zdravý duch“. Úkolem bylo získat cenné poznatky, ale hlavně naučit se osvojovat zdravý životní styl. Víme, že na zdraví má vliv dostatek pohybu, správné stravovací návyky, dobrý pitný režim, dostatečný spánek a odpočinek, pěkné mezilidské vztahy. Takže jsme nejen přemýšleli nad tím, co všechno můžeme udělat proto, abychom se cítili fit a v pohodě, ale přidali jsme pár praktických ukázek. Začali jsme konzumací mrkvičky, vyzkoušeli relaxační cvičení na koberci, přidali hodně pohybu na zahradě a doplnili jsme odpoledne pro zdraví kreativní činností se vzájemnou pomocí a komunikací.

5. 4. 2019 VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ. Tvoření jsme začali lidovými zvyky a tradicemi. Z velikonočních symbolů ze zvířecí říše jsme vybrali zajíce. Čtyři tvořivé dílničky a všude zajíc. Zajíček ušatý vařečkový, zaječí taštička na cukrovinky, zajíc se sladkým bříškem, zajíc s chlupatým čumáčkem. Všichni se snažili a stříhali, lepili, skládali, tvořili. Kdo byl rychlý, tak si mezi zaječí výrobou stačil vybarvit nádherné jarní sluníčko. Jak to dopadlo, uvidíte na fotkách. 

5. 4. 2019 ČAROVNÉ BARVY ZEMĚ. I v letošním roce jsme se zapojili do malířské soutěže vyhlášené Jihomoravským krajem a odborně a organizačně zajištěné Masarykovým muzeem v Hodoníně prostřednictvím pobočky Slovanské hradiště v Mikulčicích. IX. ročník výtvarné soutěže Čarovné barvy země je opět určen pro kolektivní malířská díla vytvořená přírodními jíly a z přírodních materiálů bez použití syntetických a jiných barev a pojidel. Do soutěže na téma Čas zrodu Velké Moravy jsme přihlásili dva obrazy – Přívěsek a Mojmír I. 

5. 4. 2019 SVATÝ JIŘÍ. Kreslením a výrobou vlastních papírových hadů jsme si připomněli nejznámější dubnovou pranostiku spojenou s 24. dubnem, kdy má svátek Jiří – Na svatého Jiří vylézají hadi a štíři. U nás to nejsou ani tak hadi a štíři, jako hadi a ještěrky. V jarní přírodě je můžeme spatřit při jejich slunění. Teplo je pro ně životně důležité, rozproudí jim v žilách krev a dodá sílu po dlouhém zimním spánku. My už se také těšíme na sluneční paprsky, které nás rozpohybují na zahradě. 

26. 4. 2019 FILIPOJAKUBSKÝ SLET. Když se řekne Filipojakubský slet, tak si mnozí už umí představit setkání čarodějnic a čarodějů. Vzorem nám byla Malá čarodějnice, která má pouze 127 let, a její věrný přítel havran Abraxas. Co všechno se dělo v tento den na zahradě, se nedá ani slovy popsat. V němém úžasu zůstali stavební pracovníci z vedlejší stavby i kolemjdoucí. Zahrada plná krasavic a krasavců v krásných čarodějnických oděvních modelech, tanec, přeskakování střech a pařezů, pojídání žabích stehýnek, zákusek z krvavých prstů, objevování starých čarodějných receptů, popíjení výborných lektvarů, zkouška letu na koštěti, čarovná cesta kolem potoka, pojídání šklebojedů a mnohé další čaroradosti. Podívejte se na fotodokumentaci pořízenou chrobákem červeným, který byl podezřele podobný panu Dundáčkovi.

6. – 7. 5. 2019 ŘEDITELSKÉ VOLNO. Dveře školní družiny v době ředitelského volna zůstaly otevřeny. Přihlášené děti si užily vycházky do přírody spojené s poznáváním rostlin a pozorováním brouků s odborným výkladem paní učitelky Moniky Vašíčkové. Když zrovna počasí nepřálo hrám a dovádění na zahradě, vznikaly krásné stavby z oblíbené stavebnice KAPLA. Pod vedením paní Hanielské si parádnice z filcových proužků vyrobily náramky a další ozdoby. 

10. 5. 2019 MAMINCE K SVÁTKU. Druhá květnová neděle patří maminkám. Za svoji lásku a péči si každá maminka zaslouží pěkné přáníčko. Nám se podařilo v pátek vytvořit nejen přání, ale navíc i záplavu květin, a když k tomu přidáme pěkný úsměv a pohlazení, mají se maminky na co těšit.

30. 5. 2019 VYSTOUPENÍ KROUŽKU FLÉTNY. V letošním školním roce bylo do kroužku zapsáno 14 dětí, které byly rozděleny do dvou skupinek. Velký důraz proto musel být kladen na domácí přípravu. Nejdříve jsme se předvedli dětem ve školní družině 29. 5. 2019 při malé generálce a už jsme se těšili na druhý den, kdy jsme zahráli rodičům a ostatním příbuzným. Děti si vybraly skladbičky a písničky samy a s velkou chutí je zahrály a některé i zazpívaly. Celoroční píle a cvičení byly odměněny velkým potleskem, malou sladkou odměnou a „Osvědčením pro malé muzikanty“.

31. 5. 2019 VELKÝ NAROZENINOVÝ DEN. Oslavu jsme zahájili na školním dvoře. Hudebně pohybové hry střídaly soutěže s nafukovacími balonky, kruhy a rytmické poznávačky. Na svačinu a hlavně na společný přípitek jsme se sešli ve školní jídelně. Narozeninová písnička vytvořila slavnostní atmosféru na přípitek a následné představení všech přítomných podle data narození. Pak už nás čekalo vystoupení, při kterém panu kouzelníkovi a jeho asistence pomáhaly kouzlit i vybrané děti. Plni dojmů z kouzelnického show zakončeného pohlazením králíčka jsme si pro další dárek došli na Ostrůvek. Posilnění zmrzlinou vybranou dle vlastní chuti bylo příjemné. Velký narozeninový den byl ukončen na zahradě u školní družiny. 

1. – 7. 6. 2019 TÝDEN ČTENÍ DĚTEM. V rámci projektu Celé Česko čte dětem, jsme se i letos zapojili do Týdne čtení dětem. Jedná se již o devátý ročník tradičního celostátního svátku dětí a literatury. Pro prvňáčky a druháky jsme tento svátek nazvali Proměny s knihou. Při četbě jsme nejdříve poznali v příběhu Dárek žabáka Ferdu a jeho kamarádky mouchy. Další příběhy jsme prožívali s chlapcem Eliášem, kterému se právě stalo něco úžasného. Narodila se mu babička z vajíčka a byla opravdu maličká. Na ostatní družinové kluky a holky čekala ve škole Čtenářská slavnost. Společnou četbou dobrodružné knihy jsme byli vtaženi do děje vyšetřování zločinu malými detektivy. 

3. 6. – 13. 6. 2019 PŘEDPRÁZDNINOVÉ TURNAJE A SOUTĚŽE. Poslední školní měsíc jsme se kromě tradičního turnaje ve strategické stolní hře OTHELLO pustili také do pohybových soutěží v OGU pro jednotlivce a také hula- hoop s obručí. Počáteční nadšení bylo veliké, ale se stoupající teplotou vzduchu nadšení pomalu sláblo. Přesto ty nejlepší čeká vyhodnocení a odměna na závěrečné akci ŠD Zlatý klíč. 

3. 6. 2019 VÝTVARNÁ DÍLNA. V tomto kroužku plném malování, kreslení, lepení, stříhání, koláží, frotáží, používání různých materiálů a různých technik si na závěr šikovní výtvarníci vyzkoušeli další materiál, se kterým dosud nepracovali. Lavice zaplnila různě barevná a různě veliká dýha. K výtvarnému tvoření jsme využili materiál s celostátního projektu Fíha – dýha a vytvořili pěkné obrázky. 

10. 6. 2019 LEGO I S DOSPĚLÁKY. Blíží se prázdniny a pomalu končí tvoření v lego dílnách. Na poslední hodinu lego kroužku jsme si na společné tvoření i rozebírání pozvali rodiče a někteří i prarodiče. Celá družina se rychle zaplnila malými i velkými staviteli, obdivovateli, a nakonec i likvidátory. Některé společně vytvořené stavby byla škoda rozebírat.

12. 6. 2019 KERAMIKA. Ukončení tohoto kroužku přináší většinou radost. Je čas odnést si domů vlastnoručně vytvořené keramické výrobky. Ten kdo v kroužku nezameškal ani jednu hodinu měl plné ruce výrobků – srdíčkový strom, ovečka, páv, domovní číslo, nástěnný kachlík, motýlí louka a mnohé jiné. Těžko se některým vybíralo to nejkrásnější a nejpovedenější dílo. 

13. 6. 2019 MIKULČICE. Přijali jsme pozvání na slavnostní vyhodnocení výtvarné soutěže Čarovné barvy země. Jedenáct dětí za doprovodu paní Súkupové se rozjelo do Mikulčic. V prostorách památníku Velké Moravy jsme si prohlédli všechny výtvarné práce a zúčastnili se hlasování diváků. Čekaly nás různé dílničky: výroba drátěných šperků, keramika na hrnčířském kruhu, výroba levandulových pytlíčků. Zkusili jsme si ruční mletí obilí, práci archeologů i společné bubnování. Na rozhlednu jsme vyšlapali 213 schodů, poslechli si skupinu Šroti, zatleskali vítězům vyhodnocených děl a plni zážitků se vydali na dlouhou, horkou cestu domů.

14. 6. 2019 ATLETICKÝ TROJBOJ. Teplota vzduchu opět přesáhla 30°celsia. Slunce pálí, horko je velice úmorné. Za těchto podmínek měníme organizační pravidla trojboje. První disciplína – skok z místa se uskuteční na chladné chodbě školy. Hod do dálky měníme na hod na cíl a běh z prostoru hřiště přesouváme do stínu lip za řekou. Atleti se snažili ze všech si a podávali skvělé výkony. Sportovní výkony 51 přítomných byly dost vyrovnané. Po sčítání výsledků medaili získali: v kategorii dívky- 1. místo Rozálie Hájková, 2. místo Nela Bartoníková, 3. místo Elena Váňová. V kategorii chlapci – 1. místo Radek Bauer, 2. místo Ondřej Vévoda, 3. místo František Juzek. Blahopřejeme vítězům a blahopřejeme i všem přítomným atletům, že v tak náročných podmínkách trojboj zvládli.

18. 6. 2019 ZLATÝ KLÍČ. Školní družina je místo společného setkávání, soužití (bohužel i křiku a hluku 143 dětí), místo zajímavých zážitků, kroužků, akcí, her a především kamarádů. Při vyhodnocení celoroční práce ve školní družině za rok 2018/2019 bylo v sále kulturního domu rozdáno mnoho pochval, ocenění, diplomů, medailí. Nejočekávanější chvíle nastala u vyhodnocení získaných klíčů v celoroční družinové hře. Letošním vítězem se stala Hana Juzková a dále se mezi nejlepší zařadili – Julie Krupanská, Natálka Packová, František Juzek, Julie Plachá, Tomáš Lipovský, Sofie Kolblová, Eliška Drábíková, Denisa Drbohlavová, Anička Machová, Lukáš Novotný. Všem oceněným dětem blahopřejeme, přejeme krásné prázdniny a těšíme se v září na nová setkání a zážitky.