Akce první stupeň 2018 – 2019

Dne 30. 5. 2019 se konal každoroční olympijský den na naší ZŠ. Za krásného slunného počasí zazněla olympijská hymna a byl zapálen tradiční olympijský oheň. Všechny třídy si, jako každý rok, vlastnoručně vyrobily své dresy, jejichž kvalita byla na závěr patřičně ohodnocena odbornou porotou a byla vyhlášena vítězná třída, která měla dresy nejhezčí. Letos se nejvíce líbily dresy třídy 5. A. Soutěžilo se v duchu „fair play“ pod přísným dohledem rozhodčích. O tuto důležitou funkci se postarali naši deváťáci. Pro všechny soutěžící bylo připraveno osm disciplín. Soutěžilo se v běhu na 60m, člunkovém běhu – kutálení a driblink s míčem, trojskoku z místa, štafetě, skoku přes švihadlo, vybíjené, malé kopané a nechyběl ani vytrvalostní běh. Všichni závodníci se snažili dosáhnout co nejlepších výsledků a vybojovat tak nejvyšší počet bodů pro svoji třídu. Letošními olympijskými vítězi naší školy se stala třída 1. B na prvním stupni a třída 5. A na druhém stupni. Po celkovém vyhodnocení soutěží a vyhlášení nejlepších sportovců ve třídách zazpívali žáci, společně s paní učitelkou Mühlpachrovou, písničku Zelená je tráva. Po celou dobu závodů panovala na hřišti výborná nálada a všichni zúčastnění si olympijský den užili. Fotografie naleznete zde.

Dne 23. 5. 2019 obě první třídy byly na svém prvním výletě a to v ZOO Brno. Ihned po otevření ZOO se děti zúčastnily výukového programu Stopujeme zvířátka. Program se týkal savců, kteří žijí u nás. Děti si mohly sáhnout na různé druhy srsti a poznat, z jakého zvířete je. Při interaktivní prezentaci poznávaly zvíře po hlasu a určovaly jejich stopy. Dozvěděly se, že nejmenší savec je rejsek a největší savec je plejtvák. Na závěr nechyběla poznávací práce ve skupinách – přiřazování stop ke správnému zvířeti. Potom děti měly hodinovou prohlídku části ZOO s doprovodným  slovem paní průvodkyně. Prošly si ZOO od surikat až po medvědy a tygry. Závěr výletu klasicky patřil nákupu suvenýrů. Výlet se vydařil. Fotografie z výletu zde.

Dne 22. 5. 2019 se žáci čtvrtých tříd vydali na výlet do Oslavan. Nejprve zde navštívili hasičské muzeum, které se nacházelo v přízemních prostorách oslavanského zámku. Expozice byla zajímavá svými unikátními historickými exponáty. Navazovala na ni prohlídka s názvem ,,Historie Oslavan“, kde mohli žáci obdivovat kuchyně našich babiček, nářadí tehdejší doby nebo minerály a nerosty. Naopak expozice hornictví žákům ukázala vznik a těžbu uhlí, přehled dolů a nejznámější šachty. Pozornost si zasloužila i část dochovaného velínu elektrárny z roku 1940 s provedenou simulací jeho činnosti. Po prohlídce muzea se žáci přesunuli do zábavného parku Permonium. Zde na ně čekala aktivní a dobrodružná hra. Zábavně vzdělávací formou plnili ve skupinách různé úkoly a otestovali tak své vědomosti a dovednosti. Venkovní aktivity, například projít bludištěm, daly některým žákům zabrat. Skupiny, které rozluštily všechny veršované indicie, získaly originální odměny. I přes deštivé počasí si žáci výlet užili. Fotografie z výletu zde.

Ve čtvrtek 23. 5. 2019 se vydali žáci druhých tříd na společný výlet do Pekla Čertovina na Vysočině. Počasí se přes počáteční nešvary nakonec umoudřilo, sice byla zima, ale co bylo hlavní, nepršelo. A v Pekle jsme se potom pořádně zapotili. Cesta byla dlouhá, ale vyplatila se. V krásném lesním areálu vedle Hlinska vyrostlo okolo 350 let starého dubu nefalšované, několika podlažní peklo. Prošli jsme si celým Peklem, od čertí školy, kde si nás prozkoušela z čertích znalostí dost ostrá čertice, v trapírně jsme zase zakusili mučící čertí nástroje, v Luciferově doupěti jsme se poznali se samotným knížetem, který se k našemu překvapení ujal netradiční hodiny hudební výchovy. V čertí kuchyni jsme okusili plesnivé brambory, v čertí hospodě jsme ochutnali po čertovsku chutnající nápoje a taky poznali sedm smrtelných hříchů. Všechno korunovala na závěr společná fotka s Luciferem. K všeobecnému překvapení jsme v Pekle nikoho nenechali.  Po nákupu rozličných suvenýrů, nakrmení mlsných a nenasytných koz, jsme vyrazili do skanzenu Veselý kopec. Na tomto skanzenu je zajímavé to, že většina původních lidových staveb sem byla převezena. Žáci měli možnost nahlédnout do starých zvyků a obyčejů lidí cca před 100 lety. Paní průvodkyně nám vysvětlila též princip fungování a používání roztodivných nástrojů a strojů, které se dnes již nepoužívají. Také uvedla, že se zde točilo hodně pohádek. Myslím, že na tento výlet a s ním spojené zážitky, budeme ještě dlouho vzpomínat. Fotografie z Čertoviny zde.

Dne 22. 5. 2019 proběhla na naší škole schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků a dílničky pro jejich děti. Rodiče dostali seznam pomůcek a základní informace o prvních dnech dětí ve škole. Děti si mezitím v dílničkách vyrobily kytičku a dostaly obrázek naší školy na vybarvení.

Třídy 3. A a 3. B jely dne 21. 5. 2019 na školní výlet do Punkevních jeskyní. Žáci si prohlédli krasové jeskyně a projeli se na lodičkách po řece Punkvě. Lanovkou vyjeli na horní můstek propasti Macocha. Měli také rozchod, při kterém si koupili různé dárky pro rodiče a sourozence. Na zpáteční cestě ještě navštívili větrný mlýn v Rudicích. Uvnitř si prohlédli výstavu o rudickém propadání a dozvěděli se, co je to speleologie a čím se zabývá. Výlet se dětem líbil. Fotografie z výletu zde.

úterý 14. 5. 2019 se vydali žáci pátých tříd na školní výlet. Nejprve navštívili starobylý hrad Buchlov. Prohlídka hradu se všem líbila  a děti se dozvěděly i různé zajímavé hradní pověsti. Potom žáci odjeli do Modré, kde se v expozici Živá voda seznámili s vodními živočichy. Nejzajímavější byla prohlídka osm metru dlouhého podvodního tunelu, ve kterém plavali nejenom známí kapři, candáti a sumci, ale i největší sladkovodní ryba světa – vyza velká. Nakonec proběhla návštěva archeoskanzenu nazvaného Velkomoravské sídliště. Tam si všichni mohli prohlédnout, jak se žilo v dobách Velkomoravské říše. Ve skanzenu si žáci také vyzkoušeli střelbu z luku, ochutnali na ohni dělané placky a pozorovali hrnčíře při výrobě hliněných nádob na hrnčířském kruhu. Přestože nebylo zrovna nejtepleji a na konci výletu trošku pršelo, výlet se vydařil. Fotografie z výletu zde.

Ve čtvrtek 2. května 2019 se uskutečnila na naší škole již tradiční Recitační soutěž 1. stupně. Z každé třídy se zúčastnili dva vybraní žáci. Soutěžilo se ve dvou kategoriích – 1. a 2. ročník, 3. až 5. ročník. Všichni soutěžící se naučili pěkné básničky a porota měla obtížnou práci určit vítěze. A jak nakonec celá soutěž dopadla?

1. kategorie

1. místo – Natálie Čechová (I. B)

2. místo – Klaudie Trnavská (I. A)

3. místo – Daniel Sotolář (I. A)

2. kategorie

1. místo – Šimon Lajcman (IV. A)

2. místo – Karolína Vejrostová (V. B)

3. místo – František Juzek (IV. B)

Děkujeme všem soutěžícím za předvedené výkony a také zkušené porotě za hodnocení. V neposlední řadě bychom chtěli podkovat paní učitelce Petře Punčochářové ze ZUŠ, která žáky doprovodila na kytaru. Fotografie z recitační soutěže naleznete zde.

Na aprílové pondělí, a to se skutečně nejednalo o apríl, se vydaly třídy 2. A a 2. B společně do planetária v Brně. Program byl jasný: se zvířátky o vesmíru. O planetách, hvězdách a souhvězdích nám vyprávěl myšák, který poučil nejen nás, ale hlavně zajíce, sovu a ježka. Myslím, že každého z nás by potěšilo, kdyby měl na nebi svoje souhvězdí, jenže to se poštěstilo jen našemu zajícovi. Po animovaném filmu jsme mohli doslova a do písmene ležet pod jarní oblohou, kde jsme sledovali hvězdy, planety a souhvězdí. Program byl adekvátní věku účastníků, na závěr jsme využili moderní fotící stěny. Již teď se těšíme za rok zase na viděnou. 

Od února do dubna 2019 proběhl ve třídách 2. A a 2. B plavecký výcvik. Třídy jezdily do bazénu v Kuřimi. Podle svých schopností byli žáci rozděleni do čtyř skupin. Absolvovali 10 lekcí po hodině a půl. Za tu dobu se snažili zlepšovat ve všech plaveckých stylech, někteří neplavci se naučili splývat, zbavili se ostychu z vody. Všechny lekce probíhaly zábavnou formou s využitím různých plaveckých pomůcek. Po zasloužené práci si poslední dvouhodinovku užili společnými soutěžemi, pobytem ve vířivce, na tobogánu i v divoké řece. Paní instruktorky si žáky chválily nejen za kázeň, ale i za jejich evidentní pokroky. Závěrem dostali Mokré vysvědčení. Již teď se těšíme na další plaveckou sezónu. Fotografie z plavání zde.

Dne 15. 4. 2019 navštívil naši školu Bovýsek, maskot projektu Ovoce a zelenina do škol. Navštívil 1. – 3. třídu. Děti odpovídaly na různé otázky, které se týkaly ovoce a zeleniny. Na závěr dostal každý žák malý dárek – papírovou skládačku, ze které si děti vyrobily papírový banán. Fotografie zde.

V úterý 9. 4. 2019 žáci 1. A malovali tričko na Olympijský den. Malování bylo trošku komplikované, protože je ve třídě 27 žáků a tak polovina malovala a polovina se učila. Paní Hemalové přišla na pomoc paní Housková a všem šla práce docela rychle od ruky. Za chvíli se neusmívaly jenom děti, ale také jejich sluníčka na tričkách. Na Olympijský den se celá třída pečlivě připravuje a trénuje v každém tělocviku. Pro prvňáčky to bude poprvé, co si zasoutěží a změří síly se sousední třídou. Fotografie z malování zde.

Dne 8. 4. 2019 proběhl na naší škole Zápis dětí  do 1. tříd. Budoucí prvňáčci přišli v doprovodu rodičů poprvé do naší školní budovy. Vyzkoušeli si znalost barev, geometrických tvarů, orientaci na obrázku a počítání do 10. Každé dítě předneslo báseň nebo zazpívalo písničku. Na závěr dostali všichni pamětní list a dárky od dětí z vyšších tříd a ŠD. Na děti se těšíme 22. 5. 2019, kdy proběhnou Dílničky pro prvňáčky a informativní schůzka rodičů budoucích prvňáčkůFotografie zde.

Ve čtvrtek 28. 3. 2019 navštívili žáci prvního stupně divadelní představení v místním Kulturním domě. Pohádkové pásmo Ferda Mravenec na motivy příběhů Ondřeje Sekory zahráli žáci 2. A třídy pod vedením paní učitelky Kobáňové. Všichni diváci byli nadšeni výkony malých herců. Příběhy Ferdy Mravence a jeho kamarádů všechny potěšily. Žákyně druhého stupně doplnily představení pěknými písničkami, které s nimi nacvičila paní učitelka Mühlpachrová. Krásné kulisy nakreslili žáci  s paní učitelkou Křížanovou v hodinách výtvarné výchovy. V pátek dopoledne sehráli malí herci divadlo  pro žáky druhého stupně. Vystoupení pro veřejnost bylo v pátek večer a v sobotu odpoledne. Dlouhý potlesk na konci všech představení potvrdil, že se divadlo všem moc líbilo. Fotografie z divadelního představení zde.

V pátek 29. 3. 2019 oba dva první ročníky navštívily planetárium v Brně. Děti jely zjistit odpovědi na otázky: Jak to, že na nás padají hvězdy? Padají na nás skutečně? Pokud ano, mohou se trefit i do nás? Odpovědi na tyto otázky, pro děti, hledali lední medvěd Vladimír, tučňák James a Lucie, všetečný kolibřík. Nejdříve Vladimír s Jamesem podniknou vesmírnou cestu na palubě rakety Polaris podívat se na polární záři. Zasáhne je meteorit a havarují u pyramidy, kde je v kameni vytesaná legenda o světlech na nebesích. Všichni tři se nalodí na opravenou raketu a letí zjistit pravdivost legendy nejdříve na Měsíc, potom do oblasti mezi Marsem a Jupiterem, a nakonec přistanou na jedné kometě. Najdou odpovědi na všechny tři otázky a samozřejmě se vrátí zpět na Zemi. Pohádkové postavy namluvil Richard Genzer, Michal Suchánek a Klára Šumanová. Součástí představení byla prohlídka hvězdné oblohy – ukázka několika jasných hvězd a nejnápadnější souhvězdí. Zábavné bylo také focení prvňáčků s mimozemšťany. Těšíme se na další návštěvu! Fotografie naleznete zde.

Během měsíce března navštívily postupně všechny třídy prvního stupně naší školy místní knihovnu. Nejprve byl pro žáky připraven výukový program v zasedací místnosti obecního úřadu, potom následovala prohlídka knihovny. Na začátku programu se děti dozvěděly, které profese se podílí na vzniku knihy. Žáci první a druhé třídy plnili úkoly s pohádkovou tématikou a také hledali rýmy do básniček. Starší žáci měli program na téma „bajka“. Připomněli si, co jsou to bajky, přiřazovali lidské vlastnosti různým zvířatům. Nakonec ve skupinách tvořili vlastní bajku s ponaučením „v nouzi poznáš přítele“. Byli také seznámeni s knižními novinkami pro malé čtenáře. Po skončení programu všichni odešli na prohlídku knihovny. Mnozí žáci sice nebyli v knihovně poprvé, ale tato akce určitě přilákala k četbě nové čtenáře. Možná budoucí pravidelné návštěvníky knihovny. Fotografie naleznete zde.

Dne 19. 3. 2019 se vydaly třídy 3. A a 3. B do Planetária v Brně na Kraví hoře. Žáci se seznámili s planetami sluneční soustavy. Prohlédli si noční oblohu se souhvězdími i s Měsícem. Zhlédli film Astronaut, ve kterém se astronauti připravují na lety do vesmíru.  Venku si vyzkoušeli různé hry na vědecké stezce, která je umístěna v přilehlém parku. Celý program se dětem líbil. Fotografie naleznete zde.

Třetí březnový týden zahájily čtvrté ročníky tematickou návštěvou místního mlýna. V rámci hodin přírodovědy se vydaly pod vedením paní učitelky Mgr. Vašíčkové na prohlídku Jarošova mlýna, který se nachází přímo u nás ve Veverské Bítýšce. Protože v hodinách přírodopisu žáci právě probírají ekosystém pole, bylo by škoda nevyužít takové příležitosti k praktickému nahlédnutí do útrob opravdového mlýna. Před mlýnem nás vlídně přivítal pan mlynář, který vypadal, jako by si odskočil z pohádky. Následně nás provedl celým mlýnem a vysvětlil žákům, jak mlýn fungoval, k čemu se používal který stroj a jaké produkty se vlastně v takovém mlýně mohou vytvářet. Celá prohlídka trvala asi hodinu a jako sladkou tečku na závěr jsme dostali ochutnat místní specialitu vodníkovu duši (tvarohový koláček). Fotografie zde.

Naši školu navštívila dne 7. 3. 2019 cimbálová kapela Réva ze Zlína, která svým vystoupením zpestřila žákům 1. a 2. stupně školní dopoledne. Koncert se konal ve víceúčelovém sále a byl rozdělen na 3 části podle věku dětí. Děti se seznámily s hudebními nástroji, zazpívaly si lidové i moderní písně. Sledovaly se zájmem průvodní slovo a zapojily se do soutěží. Potleskem doprovázely hudebníky a na závěr si i zatančily. Koncert se dětem líbil. Fotografie z koncertu zde.

Dne 28. 2. 2019 navštívily třídy 2. A a 2. B ekologické centrum Rozmarýnek v Jundrově v Brně. Cílem programu „Čarodějné býlí“ bylo seznámit se s bylinkami nejen naživo, ale poznat je co nejvíce smysly. Na jednom stanovišti si žáci vyrobili receptář bylin, na druhém si uvařili čaj. Seznámili se též s léčivou silou rostlin a na třetím nejoblíbenějším stanovišti si dokonce zkusili vyrobit měsíčkovou mast. Podívali se též do přírodní zahrady Rozmarýnku a o přestávce se mohli seznámit s místní faunou chovanou v teráriích, např. chameleonem. Všem se tento program líbil a těšíme se příští rok na další podnětnou návštěvu. Fotografie naleznete zde.

Žáci 3. A a 3. B třídy se zúčastnili v prosinci až únoru 2019 plaveckého výcviku v bazénu v Kuřimi. Měli 10 lekcí po 2 hodinách. Během výcviku se někteří naučili plavat a někteří se v plavání velice zdokonalili. Byli rozděleni do 4 skupin a ve všech hodinách trénovali plavecké styly  – znak, prsa, kraul i šipky do vody. Všechny hodiny byly prokládány zábavou s různými plaveckými pomůckami, jezdili na tobogánu, ohřáli se ve vířivce a plavali v bazénu s divokou řekou. V poslední hodině soutěžili v různých plaveckých disciplínách a za svoje výkony dostali Mokré vysvědčení. Všichni byli spokojeni. Fotografie z plaveckého výcviku zde.

Napadl první sníh a žáci 3. A šli 30. 1. 2019 bobovat. I malý kopec u bytovek jim udělal velkou radost. Žáci si zimních radovánek opravdu užívali. Stavěli sněhuláka, jezdili na bobech a koulovali se. Bylo to pro ně hezké a veselé dopoledne. Fotografie z bobování zde.

V neděli 20. 1. 2019 byl pořádán tradiční maškarní karneval. Karnevalová show začala tanečním vystoupením Sněhuláci žáků 2. třídy. Poté jsme již na tanečním parketu mohli spatřit piráty, čarodějnice, prince, princezny, víly, klauny a mnoho dalších krásně vytvořených kostýmů. Po tanečním reji se všichni nadšeně vrhli do zábavního sportovního soutěžení, které prověřilo pohybové dovednosti, obratnost, koordinaci, rovnováhu a soustředění. Za úspěšné zvládnutí disciplín samozřejmě nechyběla sladká odměna. Program karnevalu byl doprovázen bohatou tombolou. Máme odsoutěženo, dotancováno, domlsáno a těšíme se společně s vámi zase na příští rok! Fotografie z maškarního karnevalu zde.

V prosinci 2018 navštívila třída 3. A výtvarnou dílnu ve ŠD. Žáci vyráběli vánoční dárek pro rodiče – keramického andílka a hvězdičku. Pracovali pečlivě, vykrajovali a zdobili barvou. Dárek se jim podařil a rodiče z něho měli radost. Fotografie naleznete zde.

V pátek 21. 12. 2018 prvňáčci zakončili své těšení na Vánoce. Během posledních 14 dnů namalovali krásné vánoční stromečky z nichž vznikly tři velké vánoční stromy. Nejvíce si přáli sníh, a tak namalovali sněhuláky s nosem nahoru, jak koukají po sněhu. 11. 12. za námi přišla paní Žilková a s její pomocí jsme vyráběli korálkové svícny a přáníčka. Připravené zimní básničky, některé byly docela dlouhé, a písničku Malý chlapeček, strojí stromeček předvedly děti v krátkém pásmu na besídce. Poslední den ve škole jsme zdobili vánoční jablíčko a na úplný závěr byla připravena dárková tombola. Všichni byli s dárky spokojení díky hodným a ochotným kamarádům. Co nás čeká v příštím roce? Fotografie naleznete zde.

Stalo se již tradicí, že se v adventním čase koná na naši škole „Předvánoční zastavení“.  Nebylo tomu jinak ani v tomto roce. Sešli jsme se na vánočně vyzdobeném školním dvoře 7. 12. 2018. Na pódiu se v krátkých vystoupeních postupně vystřídali žáci naší školy. Všichni se snažili a za jejich vystoupeními byl vidět velký kus práce. Za což jim patří velký dík. Na závěr zazpíval jako host s krátkým hudebním vystoupením pan Jiří Helán, který se vždy velmi ochotně zúčastňuje našich školních kulturních akcí. Samozřejmě nechyběl ani prodej výrobků našich žáků a taky občerstvení v podobě teplých nápojů a taky něco k zakousnutí. 

Děkujeme všem vystupujícím, organizátorům, ale také rodičům a ostatním, kteří se přišli na vystoupení podívat. Fotografie zde. Video z celé akce zde.

Ve středu 5.12.2018 obě první třídy navštívily pohádkový Cirkus Unikum v divadle Polárka. Celé divadelní představení prolínaly postavy živých herců a jejich loutek, společně se zpěvy a živou hudbou. Hlavní postavou byl malý kouzelník, který uměl zmizet z krabice, ale svá kouzla ihned prozradil. Další byla provazochodkyně Truda, která měla plno nápadníků, ale nejvíc se jí líbil kolega, který všechno dokázal sníst, třeba i hrnec. Potom tam byl silák, který zvedl těžký Vakvak jako pírko, z vaku vylezl slon. A úplně na konec se předvedla siamská dvojčata při krocení slona. Všechny děti sledovaly celé vystoupení se zaujetím. Moc se jim líbilo. Ve škole na ně čekalo ve třídě překvapení – přišel Mikuláš a anděl a s nimi plno čertů. 

V úterý 27. 11. 2018 žáci 1. A  a ve středu 28. 11. 2018 žáci 1. B navštívili dílničku ve školní družině, kde pro ně paní Hemalová měla nachystané talíře na vybarvování. Výtvarná práce děti bavila a dílko se všem podařilo. Budou mít krásný dárek pod stromeček. Těšíme se na jarní tvoření. Fotografie naleznete zde.

Dne 22. 11. 2018 se po roce opět uskutečnila oblíbená školní pěvecká soutěž Superstar. Hned v úvodu zazněla píseň Nonstop v podání třídy 4. A. Celkem se soutěže zúčastnilo 21 žáků prvního stupně. Soutěžící si s výběrem písně dali opravdu záležet. Zazněly zde známé písně jako např. Pátá, Oliver Twist, Rodné údolí a spousta dalších. Soutěž moderoval osvědčený moderátor Petr Tichoň, který si společně s diváky také zazpíval.
Všichni vystupující předvedli skvělé pěvecké výkony. Porota to opravdu neměla lehké, ale rozhodnout musela. A kdo nakonec zvítězil?

     

1. píseň

2. píseň

1. místo

Tereza Liptáková

5.A

Rodné údolí

Kdy vzlétnu já

2. místo Jan Tichoň 4.A

Rodné údolí

Prodavač

3. místo Karolína Hermány 5.B

Co s touhle šťastnou chvílí

Kdybys měla má panenko

Do hlasování se zapojili i diváci. Na základě jejich rozhodnutí získala Cenu diváka Markéta Mifková ze 3. A. Všichni vítězové obdrželi diplom a mohli se radovat i z dalších odměn. Během soutěže zazpívala také loňská vítězka Aneta Podborská společně s Nelou Šenkýřovou píseň Potkal jsem tě zase po letech. Díky všem zúčastněným se letošní Superstar opravdu povedla! Dokazovala to také bohatá účast diváků. Fotografie naleznete zde.

Ve čtvrtek 22. 11. 2018 navštívil žáky čtvrtých ročníků pan Miroslav Slavíček. Známý chovatel hadů přiblížil žákům život těchto beznohých plazů a zároveň s sebou přivezl ukázat i některé své dlouhé mazlíčky. Během prezentace se žáci dozvěděli mnoho zajímavých informací, prohlédli si obrázky a zhlédli video o hadím krmení. Opravdové vzrušení nastalo, když přišli na řadu dovezení kamarádi. V pytlech, které se tajemně hýbaly, už čekali hadi – škrtiči. Žáci, kteří se nebáli, si je mohli pohladit. Na závěr pan chovatel zodpovídal dotazy a zakončil hodinu odměnami pro nejvěrnější posluchače. Program se žákům moc líbil. Fotografie zde.

Ve dnech 14. 11. a 19. 11. 2018 se žáci čtvrtých tříd vydali do Rozmarýnku na program s názvem Případ doktor Sacharin. Zahráli si zde na detektivy a pátrali po tajných ingrediencích, které způsobují oslabení dětí a dospělých. Dále prozkoumali složení běžných sladkostí a seznámili se s vlivem nadměrné konzumace cukru na lidský organismus. Během přestávky využili možnost pochovat si zvířata chovaná na programu. Formou stimulační hry podstoupili testování účinků energetických nápojů. Na závěr si zahráli na kuchaře a ve cvičné kuchyni připravili zdravé palačinky, na kterých sis chutí pochutnali. Žáci si program moc užili. Fotografie zde.

18. a 19. 10. 2018 byly děti z obou prvních tříd na vycházce do okolí. Cílem byla lokalita Na Babkách, kde si mohly prohlédnout i zvířátka (husy, kozy a ovce)  a také ochutnat sladké švestky, již popadané na zem. Cestou tam i zpět poznávaly rostliny a listy ze stromů. Stavili jsme se také na zahradě u školní družiny a prohlédli si vzácný jinan. Další fotografie jsou z podzimního tvoření, kdy během prázdnin společně s rodiči, děti vytvářely Podzimníčka. Všem se Podzimníček moc povedl. Na závěr jsou přidány fotografie podzimních nástěnek. Všechny fotografie naleznete zde.

Dne 25. 10. 2018 k nám do školy přijelo Úžasné divadlo fyziky (ÚDiF). Moderátoři nám ukázali a vysvětlili velké množství fyzikálních pokusů, dozvěděli jsme se nové informace o změnách skupenství látek, teplotě varu dusíku, tání ledovců a dalších fyzikálních jevech, a navíc jsme byli po celou dobu aktivními účastníky show. Nikdo z nás se jistě nenudil a nevycházeli jsme z údivu, jak může být fyzika zajímavá a kde všude se s ní setkáváme. Fotografie naleznete zde.

Ve čtvrtek 11. 10. 2018 obě první třídy byly na své první akci mimo školu. V Rozmarýnku pro ně byl připraven program Ferda mravenec ve vodní říši. Děti uvítaly tři kamarádky Ferdy – Janča, Sisy a Bára. Pomocí barevných kamínků si vytvořily 3 skupiny, které se během dopoledne vystřídaly na třech stanovištích. 1. stanoviště – voda, 2. stanoviště – co žije ve vodě a tvorba domečku pro chrostíka, 3. stanoviště – venku- hry a prohlídka mraveniště, lovení živočichů z jezírka a jejich poznávání. Během svačinové přestávky Bára ukázala dětem gekončíka, kterého si mohly pohladit. Janča předvedla korálovku a malého králíčka. Některé děti si mohly dát korálovku  kolem krku. Na závěr si mohly vzít strašilku na ruku a prohlédnout malou tarantuli. Dětem se program moc líbil, obzvlášť zvířátka. Děkujeme Rozmarýnku! Fotografie zde.

Ve druhém školním týdnu žáky naší školy navštívily studentky zubního lékařství v rámci programu Dental Prevention. Tento preventivní program se zaměřuje na výuku o zdraví zubů a celé dutiny ústní. Studentky s dětmi z prvního stupně prošly základní pojmy, které se týkají zubů a jejich možných nemocí. Poté s dětmi prakticky nacvičily správnou techniku čištění zubů. U žáků 2.stupně byla přednáška vedena více odborně a do detailů všech možných nemocí v dutině ústní a následků toho, když si žáci nebudou čistit správně zuby. Také u nich poté proběhl nácvik techniky čištění zubů, ale už více detailní.

Dne 14. 9. 2018 navštívily třídy 1. – 3. ročníku bítešskou moštárnu. Pan Jakubec, člen místních ovocnářů, vysvětlil dětem přípravu jablek na moštování a potom se jablka lisovala na mošt. Na závěr děti ochutnaly mošt plný vitamínů. Fotografie zde.

V pondělí 3. 9. 2018 mělo být slavnostní zahájení školního roku pro prvňáčky, jako předchozí roky, také na školním dvoře. Pro nepřízeň počasí se muselo vše přesunout do školního víceúčelového sálu. Babičky, dědečkové, maminky i tatínkové chtěli vidět své vnoučky a děti při tomto velkém kroku do dalšího života. Děti jeden za druhým po vyvolání paní Kudláčkovou, přicházely k panu školníkovi a ten, v obleku pedela, je pasoval na budoucí prvňáčky. Od pana starosty Mifka a pana místostarosty Novotného, již prvňáčci, dostali pamětní list na tuto slavnostní událost. Potom prvňáčci odešli se svými třídními učitelkami do tříd, kde měli nachystané školní potřeby a dárky. Prvňáčci se poprvé předvedli co už umí číst, psát i počítat a kdo umí pěkné básničky a písničky. Ze školy tento den odcházeli všichni spokojení a s úsměvem. Fotografie našich prvňáčků naleznete zde.