Akce Kam na školu

Dne 10. 2. 2023 se do školy zastavili bývalí deváťáci, aby těm současným popovídali o tom, jak se mají na střední škole. Celá akce trvala dvě vyučovací hodiny. Sešlo se kolem patnácti našich bývalých studentů, kteří nejdříve jeden po druhém sdělovali, jaké pro ně byly přijímačky, s kolika body byli přijati apod. Následovalo dotazování z řad našich současných studentů. Dotazy byly různého charakteru – od toho, jakým způsobem se seznamovali v nové třídě, až po to, z kolika obědů si mohou vybírat či kolik je na škole automatů na kávu. V druhé hodině se vytvořily skupinky a naši žáci se mohli individuálně dotazovat podle typu školy. Kdo směřuje na gymnázium, šel za gymnazisty, kdo zvolil učiliště, mohl se poptat těch, kteří navštěvují učební obor. Celkově se akce povedla a v příštím roce se bude opakovat.

 

Komentáře jsou zakázány.