Akce druhý stupeň 2018 – 2019

Dne 3. 4. 2019 jsme se s třídou 8.A vydali s batohem, stanem a ostatními důležitými věcmi pro kempování na výlet „Putování kolem Veverské Bítýšky“. Busem jsme vyjeli do Braníškova a odsud pěšky na Hálův mlýn, kde si děti postavily stany. Během dne jsme hráli míčové hry. První večer dívky uvařily v kotlíku vynikající polévku z vlastních surovin, pak opekli špekáčky. Druhý den nás provázely bouřky, ale i přesto jsme se vydali na výlet do Domašova. Večer pro změnu vařili kluci gulášovou polévku. Večer jsme hráli stolní hry. Ráno si všichni ke snídani usmažili vajíčka a všem moc chutnalo. Po třech dnech docela unaveni nejen z putování, ale také z horka, které nás celé tři dny doprovázelo, jsme se vraceli do svých domovů. Fotografie z výletu zde.

Dne 30. 5. 2019 se konal každoroční olympijský den na naší ZŠ. Za krásného slunného počasí zazněla olympijská hymna a byl zapálen tradiční olympijský oheň. Všechny třídy si, jako každý rok, vlastnoručně vyrobily své dresy, jejichž kvalita byla na závěr patřičně ohodnocena odbornou porotou a byla vyhlášena vítězná třída, která měla dresy nejhezčí. Letos se nejvíce líbily dresy třídy 5. A. Soutěžilo se v duchu „fair play“ pod přísným dohledem rozhodčích. O tuto důležitou funkci se postarali naši deváťáci. Pro všechny soutěžící bylo připraveno osm disciplín. Soutěžilo se v běhu na 60m, člunkovém běhu – kutálení a driblink s míčem, trojskoku z místa, štafetě, skoku přes švihadlo, vybíjené, malé kopané a nechyběl ani vytrvalostní běh. Všichni závodníci se snažili dosáhnout co nejlepších výsledků a vybojovat tak nejvyšší počet bodů pro svoji třídu. Letošními olympijskými vítězi naší školy se stala třída 1. B na prvním stupni a třída 5. A na druhém stupni. Po celkovém vyhodnocení soutěží a vyhlášení nejlepších sportovců ve třídách zazpívali žáci, společně s paní učitelkou Mühlpachrovou, písničku Zelená je tráva. Po celou dobu závodů panovala na hřišti výborná nálada a všichni zúčastnění si olympijský den užili. Fotografie naleznete zde.

Po roce čekání se osmáci z „béčka“ vydali prozkoumávat další krásy naší republiky. Přání „chceme jet vlakem“ se jim vyplnilo, cílovou stanicí byl Jeseník, město na severu Moravy, na okraji CHKO Jeseníky. Na dvoudenním putování ochutnali bohatou nabídku tohoto kraje – Lázně Jeseník a zdejší balneopark (areál s vodními procedurami V. Priessnitze), zchladili se v nedaleké jeskyni Na Pomezí, zvládli jízdu na lanovce z Ramzové na Šerák a sešlap dolů kolem Obřích skal a Vražedného potoka. I díky vyladěnému počasí se vše zvládlo bez problému a na výlet už můžeme jen vzpomínat…Fotografie z výletu zde.

První výlet na 2. stupni naší školy si žáci 6. A  užili v úterý  28. 5. 2019. I přes velkou nepřízeň počasí jsme  navštívili jeden z nejstarších hradů ČR – hrad Buchlov – dominantu moravského Slovácka. Kromě architektonických skvostů nikdy nedobytého hradu si děti prohlédly sbírky bratří Berchtoldů, viděly Lípu neviny, která dle pověsti byla vysazena kořeny vzhůru a nechaly se vystrašit černou hradní paní. Za neustávajícího  deště si dále prohlédly velkomoravské sídliště v archeoskanzenu Modrá u poutního městečka Velehrad. Bohužel kvůli silné přeháňce děti nemohly důkladně prozkoumat  všechny venkovní  stavení nebo opravdový archeologický odkryv.  Závěrem deštivého dne si užily v Živé vodě prohlídku rybníku, kde díku umělému tunelu děti  viděly nádherné sladkovodní ryby od mníků, jelců, přes kapry, cejny až po obrovské 25-ti leté vizy velké. Na plánovou prohlídku Kovozoo ve Starém Městě si budeme muset vyhradit čas zase někdy příště a možná si nenecháme ujít ani další zajímavosti tohoto kraje – zámek Buchlovice, lázně Smraďavka, zříceninu hradu Cimburk a okouzlující přírodu Chřibů. Fotografie z výletu šesťáků zde.

Ve dnech 23. – 24. 5. 2019 navštívili žáci 9. A Pálavu a její okolí. Ve čtvrtek šli 12 km dlouhou trasu přes hrad Děvín až na Sirotčí hrádek. Turistický výlet byl moc pěkný, z Pálavských vrchů
byl krásný výhled na vodní nádrž Nové Mlýny. Večer pak všichni v kempu Strachotín fandili českému hokejovému týmu. V pátek navštívili jeskyni Na Turoldu, vyšli na Svatý kopeček, odkud byl nádherný výhled na Mikulov, a poté navštívili samotné město Mikulov. Výlet se vydařil a všichni si ho moc užili. Fotografie z výletu zde.

Dne 20. 5. 2019 se vypravil autobus s žáky 9. A a 8. B na plánovanou exkurzi do nedalekých elektráren, aby si doplnili znalosti o jaderné energetice a výrobě elektřiny. Nejprve jsme navštívili Informační středisko Jaderné elektrárny Dukovany, kde nám pustili filmy o tom, co by se stalo, kdyby došlo k výpadku el. energie, a na různých modelech nám ukázali, jak jaderná elektrárna funguje. Žáci si mohli interaktivně vyzkoušet např. výrobu elektřiny, skládat elektrické obvody či si hrát s plazmovou koulí. Před polednem jsme přejeli do Informačního centra vodní elektrárny Dalešice, kde jsme se dozvěděli,že se jedná o elektrárnu přečerpávací a paní průvodkyně nám sdělila některé zajímavosti z výstavby elektrárny a o jejich technických parametrech. Výlet jsme zakončili procházkou po naučné stezce přes Mohelenskou hadcovou step, odkud byl krásný výhled na okolí elektráren. Fotografie zde.

úterý 30. 4. 2019 se žáci osmého a devátého ročníku zúčastnili pilotního koncertu Filharmonie Brno. Cílem koncertu bylo nejen vzbudit zájem dětí o klasickou hudbu, ale také jim byl zprostředkován ojedinělý zážitek, který klasická hudba nabízí. Výsledkem bylo zjištění, že klasická hudba nemusí být až tak vážná. Děti byly zapojeny do hry violoncellistů tím, že měly vytleskávat rytmus dané melodie, dále měly poznat, kolikrát se v dané skladbě opakuje určitý motiv a to vše hezky zábavnou formou. V neposlední řadě jim soubor zahrál i populární píseň Sofia od Alvaro Soler. Časově i vzhledem k výběru skladeb a zapojení publika byl koncert udělaný velmi vstřícně pro začínající mladé posluchače. Chtěli bychom pochválit naše žáky za dodržení společenského oblečení a za hezké chování v průběhu celého dne. Fotografie zde.

Na 22. 4. každoročně připadá svátek naší planety – Den Země. Hlavním cílem tohoto dne je upozornit na důsledky lidského chování na životní prostředí. Poprvé byl tento svátek slaven v roce 1970 v San Francisku. K oslavám se tehdy připojili hlavně mladí lidé – studenti a žáci různých škol. V roce 1990 se k oslavám přidal i zbytek světa včetně tehdejšího Československa. Dnes tento den slaví asi miliarda lidí ve více než 193 zemích světa. Pojďme se nejenom v tento den zamyslet nad tím, jak můžeme naší planetě Zemi pomoci my všichni. Fotografie z oslav zde a také zde.

Naši školu navštívila dne 7. 3. 2019 cimbálová kapela Réva ze Zlína, která svým vystoupením zpestřila žákům 1. a 2. stupně školní dopoledne. Koncert se konal ve víceúčelovém sále a byl rozdělen na 3 části podle věku dětí. Děti se seznámily s hudebními nástroji, zazpívaly si lidové i moderní písně. Sledovaly se zájmem průvodní slovo a zapojily se do soutěží. Potleskem doprovázely hudebníky a na závěr si i zatančily. Koncert se dětem líbil. Fotografie z koncertu zde.

Ve dnech 24. 2 – 3. 3. 2019 proběhl druhý turnus lyžařského výcvikového kurzu v Peci pod Sněžkou. Tentokrát však děti nebydlely na Žižkově boudě, ale musely vyšlapat kousek výše, na chatu Jindřichův dům, kde byla naše škola ubytována zcela sama. Pro srovnání s předchozí chatou si všechny děti velice chválily stravu a vřelý přístup paní domácí. Co děti také hodnotily velice kladně, byla společenská místnost, herna, kde trávily svůj volný čas. Za krásného počasí opět proběhl závod v obřím slalomu a lyžařský přejezd do Jánských Lázní. Na konci kurzu se všechny děti, i ty které stály poprvé na lyžích, naučily sjíždět všechny svahy v Peci pod Sněžkou. Příští rok opět V Peci! Skol!!! Fotografie naleznete zde.

Dne 1. 3. 2019 navštívili naši žáci 6. ročníku interaktivní výstavu v muzeu v Tišnově. Na žáky pod vedením pí .uč. Mgr. Vašíčkové, pí. uč. Mgr. Ursacherové a pí. asistentky Mgr. Hanielské čekalo velmi zajímavé dopoledne. Výstava se konala v krásných prostorách Müllerova domu pod tajemnou Květnicí v Tišnově. Tématem výstavy bylo rozmnožování živočichů a celá akce nesla poetický název Milování v přírodě. Jednalo se o soubor nástěnných panelů s různými informacemi o rozdílném přístupu k rozmnožování zvířat ve volné přírodě. Dočetli jsme se o různém způsobu námluv, o pohlavním dimorfismu čili o rozlišném vzhledu samců a samic, o pohlavním i nepohlavním rozmnožování a mnoho jiných. Druhou část výstavy tvořily interaktivní úkoly. Žáci měli poznat, ke komu patří mládě, kdo z dvojice je samec a kdo samice, mohli poslouchat zvuky nebo si sestavit svého ideálního partnera. Největší úspěch ovšem slavila hra se spermiemi. Soutěžily spolu modrá a růžová spermie, které byly upevněné na provazu a úkolem žáků bylo dostat je do cíle a tak určit, zda budou mít chlapce nebo děvče.  Podobně jako je tomu v reálném životě. V muzeu jsme měli možnost také spatřit sbírku hornin a minerálů z Květnice a terária se strašilkami, africkým šnekem a se zlatohlávky. Po zhlédnutí výstavy dostali naši žáci pracovní list, pomocí kterého si mohli ověřit, co si zapamatovali.  Jako sladkou tečku jsme měli možnost navštívit kavárnu v muzeu, kde jsme se občerstvili a vyrazili na zpáteční cestu domů. Fotografie zde.

Měsíc leden a únor není jen ve znamení jarních prázdnin, ale také ve znamení lyžařského kurzu. A protože se lyžování těší stále větší oblibě a naši žáci měli v minulých letech o LVK velký zájem, zorganizovalo vedení školy letošní lyžařský kurz v Peci pod Sněžkou opět ve dvou turnusech. Ve dnech 26. 1. – 2. 2. 2019  jeli žáci 7. – 9. ročníku. Po jarních prázdninách,  tedy od 24. 2. do 3. 3. 2019, bude kurz určen pro žáky 4. – 6. ročníku. Po týdenní chřipkové epidemii se prvního kurzu nakonec zúčastnilo celkem 41 dětí .Ubytování bylo zajištěno v horském hotelu Žižkova bouda. Hned první den byli žáci rozděleni do družstev podle svých schopností a dovedností. Ti, kteří stáli na lyžích poprvé, se postupně seznamovali s tím, co lyže dokáži. Trénovali poctivě celý týden velmi intenzivně a díky výborné výuce paní učitelky Hemalové se všichni naučili základům lyžování. Ostatní žáci, kteří už lyžovat uměli, své dovednosti zdokonalovali pod vedením instruktorů v celém lyžařském středisku, které nabízí mnoho kilometrů kvalitně upravených sjezdovek všech obtížností. Za jeden týden v průměru najezdili 200 km. Co se naučili, měli možnost ukázat ve čtvrtečním závodu v obřím slalomu. Všichni naši nadějní lyžaři závod dokončili, a tak se stali sami nad sebou vítězi. Letos nám počasí dopřálo ideální sněhové podmínky. Dokonce  nám na dva dny vysvitlo sluníčko a dětem se ukázalo panorama Krkonoš s nejvyšší horou Sněžkou. ..viz foto…Tradiční výlet do Jánských Lázní provázely krásné zasněžené pláně a výhledy. Poslední večer si děti zorganizovaly diskotéku a rozloučily se tímto s „lyžákem“. Co se ovšem počítá nejvíce, že po celou dobu pobytu nikdo neonemocněl a nikomu se nic nestalo! Pro zpestření každého odpoledne po lyžování měla družstva úkol přednést svůj rým. Zde je jeden z nich:

„Drbal jede jako drak,

občas je rychlejší než vlak.

Radimovy kolena, ty jsou jeho výmluva,

My mu to však nevěříme, na zemi ho furt vidíme.

Kája má bílou bundu, nemá ráda muldu.

Barunka je naše sluníčko,

Sjíždí Eso jako autíčko.

Monča v Jánkách hůlku ohla,

Běta z toho málem zcvokla.

A taky plot shodila a zas novou srandu stvořila.

Jakub jezdí jako profík, občas si dá někdy šlofík.

Dáda je fakt autista, jezdí jako turista.

Mirek jezdí rychle, nestojí jak krychle.

Filip a pluh se mají rádi,

 v oranžových jsou všichni kamarádi.“     

Fotografie z LVK naleznete zde.     

V sobotu 19. 1. 2019 proběhl v sále Kulturního domu již 5. ročník Školního plesu. Po slavnostním přivítání vedením školy mohli všichni shlédnout kouzelnou proměnu, kdy chlapci z 8. a 9. ročníku se stali elegantními mladými muži a  děvčata princeznami. V choreografii paní učitelky Jůzové zatančili tradiční polonézu, která byla doplněna moderním tancem v rytmu oblíbené písně Despacito. Velkým potleskem byla oceněna profesionální snaha tanečníků. Super tajným překvapením pro všechny v sále bylo během večera ještě jedno taneční vystoupení pouze dívek 9. ročníku, jehož choreografii si samy složily a také nacvičily. Také jejich tanec byl oceněn bouřlivým potleskem a standing ovation. K poslechu a tanci po celý večer hrála kapela Jiřího Helána se svými sólisty a studentská hudební skupina Z Wokna. Součástí plesu byla i letos hra o ceny, která byla opět pestrá. Všem sponzorům a rodičům za příspěvky děkujeme!! Získaný výtěžek z prodeje hry o ceny bude využit na celoškolní akce pro všechny žáky naší školy. Celý večer si s úsměvem a nadšením užili všichni, jak nejvíce to šlo. Doufáme, že se příští rok znovu sejdeme a s takovou hojnou účastí!!! Fotografie z plesu naleznete zde. Video s polonézou zde. Video z tanečního překvapení děvčat z devátého ročníku zde.

Stalo se již tradicí, že se v adventním čase koná na naši škole „Předvánoční zastavení“.  Nebylo tomu jinak ani v tomto roce. Sešli jsme se na vánočně vyzdobeném školním dvoře 7. 12. 2018. Na pódiu se v krátkých vystoupeních postupně vystřídali žáci naší školy. Všichni se snažili a za jejich vystoupeními byl vidět velký kus práce. Za což jim patří velký dík. Na závěr zazpíval jako host s krátkým hudebním vystoupením pan Jiří Helán, který se vždy velmi ochotně zúčastňuje našich školních kulturních akcí. Samozřejmě nechyběl ani prodej výrobků našich žáků a taky občerstvení v podobě teplých nápojů a taky něco k zakousnutí. 

Děkujeme všem vystupujícím, organizátorům, ale také rodičům a ostatním, kteří se přišli na vystoupení podívat. Fotografie zde. Video z celé akce zde.

Dne 14. 11. 2018 se naši nejlepší žáci v disciplíně „šplh o tyči“ zúčastnili okrskového kola v Tišnově. Jedná se o šplh na 4, 5 metrové tyči. V tomto kole jsme obdrželi 1. místo! Mezi jednotlivci se za 6. ročník jako nejrychlejší umístila naše žákyně Barbora Králíková, za 7. ročník Samuel Krich a za 8. ročník Vojtěch Zeman. Postoupili jsme tímto do okresního kola v Bílovicích nad Svitavou. Zde se nám už tak nedařilo a skončili jsme na 4. místě. Zde opět excelovala jako nejrychlejší Barbora Králíková. Protože náš výsledek nebyl špatný, mohla se naše škola zařadit do přeboru JMK, který se konal dne 26. 11. 2018 na SŠ polytechnické v Brně, Jílova, kde byly všechny časy měřeny elektronicky a naši žáci si tak mohli vyzkoušet profesionální šplh. Při velké konkurenci se umístili na 10. místě. Všem těmto dětem, které se tohoto závodu zúčastnili, blahopřejeme a přejeme do dalších let hodně sportovních úspěchů. Fotografie ze všech tří závodů naleznete zde.

V minulém školním roce se naše ZŠ zapojila do projektu Skutečně zdravá škola, který napomáhá školským zařízením, kuchařkám, učitelskému sboru a zejména žákům k lepšímu životnímu stylu. Ve středu 7. 11. 2018 proběhl závěrečný ,,Projektový den se Skutečně zdravou školou“, během kterého žáci i pedagogové prezentovali průběh a výstupy všech realizovaných aktivit projektu Skutečně zdravá škola. Během tohoto dne žákyně 9. A a žáci 6. A připravili ochutnávky zdravých pokrmů pro rodiče. Žáci 6. B chystali na odpolední program pro rodiče výstavu podzimní zeleniny a ovoce. Donesli také domácí recepty z podzimních surovin, někteří dokonce i s ochutnávkou. Od 15. hodiny se poté ve školní jídelně uskutečnila přednáška pro rodiče na téma ,,Zdravá strava nejen pro školáky“, na které se mohli dozvědět, jak připravit zdravá a rychlá jídla pro celou rodinu, jakým způsobem ,,dostat“ do dětí zeleninu, jaké potraviny je dobré mít doma v zásobě, nebo jaké pomocníky si do kuchyně pořídit. Kromě toho také ochutnali sladké a slané varianty pokrmů, které pro ně naši žáci připravili a obdrželi k těmto pokrmům recepty (naleznete ve fotogalerii). Jelikož naše ZŠ dopadla v plnění programu Skutečně zdravá škola nejlépe v regionu, přišla se na průběh celé akce podívat i média – Český rozhlas Brno a Česká televize. Vše patřičně zdokumentovala, natočila a odvysílala ve večerních reportážích. Za perfektní průběh akce bychom chtěli poděkovat koordinátorce projektu paní Mgr. Andree Hruškové. Fotografie z celé akce zde.  Reportáž ČT z Jihomoravského večerníku zde. 

Dokumentační materiál o realizaci projektu Skutečně zdravá škola na naší ZŠ:

 

Dne 25. 10. 2018 k nám do školy přijelo Úžasné divadlo fyziky (ÚDiF). Moderátoři nám ukázali a vysvětlili velké množství fyzikálních pokusů, dozvěděli jsme se nové informace o změnách skupenství látek, teplotě varu dusíku, tání ledovců a dalších fyzikálních jevech, a navíc jsme byli po celou dobu aktivními účastníky show. Nikdo z nás se jistě nenudil a nevycházeli jsme z údivu, jak může být fyzika zajímavá a kde všude se s ní setkáváme. Fotografie naleznete zde.

100, 100 let, století – asi nejvíce používané číslo letošního roku.

Pro naše prvňáčky je toto číslo poměrně velké, pro deváťáky je to hračka. A pro naši republiku je to krásné kulaté výročí, neopakovatelné jubileum. Dovolte mi vyprávět krátký příběh.

Když mi bylo sedm let, tak se zrovna 28. října narodila, naše republika, dostala jméno Československo. Jméno si za sto let změnila ještě několikrát, i přes to ji mám stále stejně ráda.

Na ten den narození si dodnes živě pamatuji. S žáky a učiteli jsme naši samostatnost oslavili v tělocvičně a provolávali slávu zakladatelům našeho státu – Masarykovi, Benešovi, Štefánikovi, také vojákům, legionářům, kteří daleko v cizině bojovali za naši svobodu. Slavilo se i s občany Veverské Bítýšky, na dnešním parkovišti U Kocourků, kde slavnostní projev pronesl pan ředitel školy Stanislav Cyliak. Svůj projev začal slovy J. A. Komenského: „Věřím, ó lide český, že vláda věcí tvých se k tobě navrátí.“

Nemohu zapomenout, jak nás v prosinci 1918 navštívil náš první prezident – tatíček Masaryk. O deset let později se dokonce ukázal na hradě Veveří. Myslím na kino, které v roce 1926 postavila v Bítýšce tělovýchovná organizace Sokol. Pamatuji si, jak se za druhé světové války naši žáci učili 7 hodin týdně německého jazyka. Živě si vybavuji, jak v každé třídě stála litinová kamna. Školník musel brzy ráno ve všech třídách zatopit, aby při zahájení vyučování byla ve třídách teplota 18⁰ C, během dne nanosil uhlí na přikládání, naplnil vodu do džbánů ve všech třídách…..

Za sto let se toho u mě i v mé vlasti stalo moc a moc. Často jsem si připadala, že jedeme spolu na horské dráze. Naše země byla země mnoha tváří, osudů, země vzkvétající demokracie, skvělých umělců, spisovatelů, herců, sportovců, podnikatelů, ale i země s nepřízní osudu, s nepřejícími režimy, které nás srážely na kolena. I přes všechny překážky a nástrahy se náš národ vždy nakonec semkl, táhl za jeden provaz. Našla se řada odvážlivců, kteří neváhali položit život za svou zemi a bojovat proti bezpráví. Všem těmto, často neznámým hrdinům, patří velké díky. Téměř 30 let žijeme v zemi se stabilní, i když stále křehkou demokracií, hýčkejme si ji, važme si ji, protože není samozřejmostí žít v míru, blahobytu, s možností volby, s možností získat vzdělání. Milí přátelé republiky, mohla bych vyprávět dál a dál a vzpomínat, co se za těch neuvěřitelných 100 let událo……ale předám slovo někomu mladšímu – a to našim deváťákům – provedou nás řekou času a překonají 100 peřejí, až přistanou v přístavu jménem Československo 28. říjen 1918 (viz fotografie). Všem přeji klidnou plavbu do další stovky, s pozdravem vaše škola ve Veverské Bítýšce.

V úterý 23. října 2018 naši deváťáci využili nabídky Státního okresního archivu Brno-venkov v Rajhradě, který k příležitosti 100 let zřízení Československé republiky připravil pro školy v okrese 3 dny otevřených dveří. Žáci nahlédli do záznamů kronik obcí a měst okresu, které pojednávaly o roku 1918, zhlédli dobové fotografie prezidentů T. G. Masaryka a E. Beneše, prošli se přímo místnostmi, kde jsou uchovávány archiválie, zde si prohlédli dobové fotografie Veverské Bítýšky, přečetli něco málo z kroniky naší obce a kochali se nejstarší místní archiválií (listina vydaná Václavem IV.). Nejvíce výpravu zaujalo poutavé povídání o tom, jak se poničené archiválie restaurují a dává se jim druhý život. Fotografie zde.

Před podzimními prázdninami, v úterý 23. 10. 2018,  žáci 6. A třídy navštívili již tradičně výukové centrum Bioskop v Kampusu  na Masarykově Univerzitě. Měli příležitost vyzkoušet si práci v perfektně zařízené biologické laboratoři, pracovali s profesionálními mikroskopy, měli zapůjčené ochranné pláště, dostali studijní materiál a spoustu nových informací. Tým pracovníků Bioskopu pro ně připravil téma BUŇKA, které mají žáci přímo v učivu přírodopisu v šestém ročníku. Využití moderní techniky a zvláště pak čisté vědecké prostředí umožnilo dětem prozkoumat ty nejzákladnější stavební jednotky všech živých organismů a splnit si tak 1. laboratorní práci. Třídu 6. B čeká stejné bádání až 20.11.2018. Fotografie zde.

Dne 22. 10. 2018 proběhla na naší škole, jak už se ostatně stalo osvědčenou tradicí, PREZENTACE STŘEDNÍCH ŠKOL A UČILIŠŤ. Mezi středními školami je o účast na naší prezentaci velký zájem a zástupci těchto škol velmi pozitivně hodnotí průběh této akce. Letos přijeli své střední školy představit a reprezentovat zástupci z 21 škol z okresu Brno – venkov a Brno – město. Tato akce i tento rok se setkala s velkým ohlasem z řad žáků a jejich rodičů. Děkujeme všem zástupcům škol, žákům a rodičům za účast a vytvoření tak skvělé atmosféry. Fotografie zde.

Ve středu 3. 10. 2018 se uskutečnil, v rámci projektu Skutečně zdravá škola, vzdělávací seminář pro žáky 7. ročníku s názvem Na obranu jídla. Tento diskusní seminář vedla lektorka paní Mgr. Andrea Hrušková, která žákům nejdříve pustila dokumentární film „Na obranu jídla“, který se týkal tématiky výživy a stravování v nejrůznějších souvislostech – zdravotních, společenských, kulturních a ekologických (tento film byl oceněn Velkou cenou LSFF 2016 amerického režiséra a trojnásobného držitele ceny EMMY Michaela Schwarze). Poté následovala diskuse, která žáky motivovala k přemýšlení o jídle a o jejich způsobu stravování. Žákům byla vysvětlena jednoduchá pravidla zdravého stravování, byli seznámeni s kvalitními potravinami, které je vhodné zařazovat do jídelníčku. Závěr semináře byl věnován praktickému návodu, jak nakupovat v supermarketu, jak si spočítat množství cukru v potravinách a z čeho si připravit zdravou svačinu do školy. Fotografie zde, nebo kliknutím na obrázek.

V druhém školním týdnu žáky naší školy navštívily studentky zubního lékařství v rámci programu Dental Prevention. Tento preventivní program se zaměřuje na výuku o zdraví zubů a celé dutiny ústní. Studentky s dětmi z prvního stupně prošly základní pojmy, které se týkají zubů a jejich možných nemocí. Poté s dětmi prakticky nacvičily správnou techniku čištění zubů. U žáků 2.stupně byla přednáška vedena více odborně a do detailů všech možných nemocí v dutině ústní a následků toho, když si žáci nebudou čistit správně zuby. Také u nich poté proběhl nácvik techniky čištění zubů, ale už více detailní.

V úterý 10. 9. navštívili žáci naší školy výstavu konanou u příležitosti oslav 100. výročí vzniku republiky ve Veverské Bítýšce. Výstava se všem moc líbila, obzvlášť díky poutavému výkladu místní kronikářky paní Coufalové a zajímavým dobovým fotografiím z naší obce. Některé třídy se po výstavě přesunuly do parčíku na Masarykově náměstí, kde se podívaly na nově usazenou bustu Tomáše Garrigua Masaryka, která byla slavnostně odhalena při  příležitosti oslav Dnů obce a při významném výročí 100 let od založení ČSR. Fotografie z výstavy zde.