Čtvrté ročníky na výletě

Dne 22. 5. 2019 se žáci čtvrtých tříd vydali na výlet do Oslavan. Nejprve zde navštívili hasičské muzeum, které se nacházelo v přízemních prostorách oslavanského zámku. Expozice byla zajímavá svými unikátními historickými exponáty. Navazovala na ni prohlídka s názvem ,,Historie Oslavan“, kde mohli žáci obdivovat kuchyně našich babiček, nářadí tehdejší doby nebo minerály a nerosty. Naopak expozice hornictví žákům ukázala vznik a těžbu uhlí, přehled dolů a nejznámější šachty. Pozornost si zasloužila i část dochovaného velínu elektrárny z roku 1940 s provedenou simulací jeho činnosti. Po prohlídce muzea se žáci přesunuli do zábavného parku Permonium. Zde na ně čekala aktivní a dobrodružná hra. Zábavně vzdělávací formou plnili ve skupinách různé úkoly a otestovali tak své vědomosti a dovednosti. Venkovní aktivity, například projít bludištěm, daly některým žákům zabrat. Skupiny, které rozluštily všechny veršované indicie, získaly originální odměny. I přes deštivé počasí si žáci výlet užili. Fotografie z výletu zde.

Komentáře jsou zakázány.